Deze website word door vele bedrijven gesponsord

CG RAAD

LET OP Op 1 januari 2014 fuseerde de CG-Raad met het Platform VG tot de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in), een 'netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte'. Op deze website vind u oude informatie.


Verkiezingen en Formatie
Voor en achter de schermen lobbyt de CG-Raad om de politieke wensen van mensen met een beperking in het regeerakkoord opgenomen te krijgen.Gelijke Behandeling
De CG-Raad wil dat Nederland het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap zo snel als mogelijk ratificeert. Het verdrag is een belangrijk fundament voor gelijke rechten en gelijke behandeling van mensen met een beperking in Nederland. Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Helaas krijgen ze nog te vaak te maken met uitsluiting. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met het openbaar vervoer of niet terecht op de opleiding van hun keuze. Wetten kunnen hier verandering in aanbrengen

VN verdrag

Waar gaat het om
In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. 21 landen hebben dit verdrag ondertekend. Ondertekening verplicht een land ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Nederland ondertekende het verdrag in 2007, maar het verdrag geldt pas in ons land als de Tweede en Eerste Kamer het verdrag bekrachtigen (ratificeren). Dat is, ondanks beloften van verschillende kabinetten, tot nu toe nog niet gebeurd.
2015
Het kabinet werkt momenteel aan een Goedkeurings- en Invoeringswet waarmee het VN-verdrag officieel geratificeerd wordt. Die wetten komen begin 2014 of eerder in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het verdrag in Nederland in 2015 officieel van kracht zal zijn.

Wat vond de CG-Raad
De CG-Raad vindt dat Nederland het VN-verdrag zo snel mogelijk moet ratificeren, zodat mensen met een functiebeperking ook in ons land aanspraak kunnen maken op de rechten die in het verdrag zijn vastgelegd.

Wat deed de CG-Raad
De CG-Raad heeft jarenlang gestreden voor de totstandkoming van het verdrag en de ondertekening ervan door Nederland. Wij dringen nu bij het kabinet aan op spoedige ratificatie.

Gelijke rechten, gelijke kansen

Waar gaat het om
Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat alle mensen in Nederland gelijke rechten en gelijke kansen hebben. In de praktijk is dat echter niet altijd het geval. Mensen met een beperking ondervinden dagelijks dat zij ergens van worden uitgesloten. Bijvoorbeeld als zij een gebouw niet binnen kunnen komen, als zij een baan niet krijgen vanwege hun handicap, als zij geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

 

Wij zijn de boot afvoerdienst van Amsterdam. Wij voeren vanaf elke locatie uw gezonken boot af. Heeft u een bootje gekocht en heeft deze de winter niet overleefd? Wij voeren uw boot af. Heeft u al jaren een half gezonken boot in het water liggen? Wij voeren uw boot af! Wat uw probleem ook is wij voeren uw boot professioneel af tegen de allerlaagste prijs in Nederland.

 

Wij brengen de boot vervolgens naar de sloop en demonteren deze meestal volledig zodat alle materialen hergebruikt kunnen worden.

 

De meeste boten die wij weghalen en afvoeren die gezonken zijn zijn motorboten en slaap/ woonboten. Deze hozen wij naar boven en via onze trailer word deze naar onze botensloperij gebracht, daar ontleden wij letterlijk de volledige boot. Dit word gedaan door een professioneel team van medewerkers die van boten houden en het heerlijk vinden om daar lekker mee bezig te zijn. boot afvoeren


De individuele rechtsbescherming van mensen met een beperking moet volgens de CG-Raad zo snel mogelijk gelijk worden aan die van mensen zonder beperking. Wetten en regels moeten zodanig veranderd worden, dat mensen met een beperking dezelfde rechten en dezelfde kansen krijgen als mensen zonder beperking en op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat geldt niet alleen voor de nationale wet- en regelgeving, maar ook voor Europese en andere internationale regels.Wanneer u op zoek bent naar de beste autoverzekering en op uw gemak verschillende aanbieders wilt vergelijken dan is geld.nl de autoriteit op dit gebied, onafhankelijk bieden zij u de beste autoverzekeringen aan. Andere verzekeringen vergelijken?
Wat deed de CG-Raad

De CG-Raad is de afgelopen bijzonder actief geweest om ervoor te zorgen dat het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een beperking door Nederland geratificeerd wordt. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, zodat mensen met een beperking in Nederland aanspraak kunnen maken op de rechten die in het VN-verdrag zijn vastgelegd.

Daarnaast maakt de CG-Raad zich sterk voor een verbreding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap en Chronische Ziekte (WGBH/cz). Het openbaar vervoer en de beschikbaarheid van goederen en diensten maken nog geen deel uit van deze wet. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. (link naar WGBH/cz-artikel) vakantiehuis huren

De CG-Raad neemt met een aantal andere organisaties deel aan ‘Platform Artikel 19’, een Nederlands platform ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling. (Voorheen Platform Artikel 13. In het nieuwe Europese verdrag is de inhoud van artikel 13 verplaatst naar artikel 19. Het Platform heeft de naam hieraan aangepast).

Daarnaast heeft de CG-Raad intensief contact met de Commissie Gelijke Behandeling, die klachten op grond van de WGBH/cz beoordeelt.

Lees meer over gelijkheid.

Toegankelijkheid
De samenleving is nog onvoldoende toegankelijk. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan de maatschappelijke activiteiten. Uiteten, geld pinnen, internetten, wonen, theaterbezoek etc. Deze belemmeringen worden nog teveel onderschat dakreparatie brabant

WGBH/cz Goederen en diensten
Waar gaat het om
Op 1 december 2003 werd de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/cz) van kracht. Op grond van die wet is het niet meer toegestaan om onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder beperking. Aanvankelijk was de wet beperkt tot het terrein van arbeid en beroepsopleiding. Sinds 2009 is ook discriminatie op het gebied van wonen en onderwijs niet meer toegestaan. flue pipe

Helaas ontbreekt in de WGBH/cz nog altijd een tekst over goederen en diensten. Daaronder valt bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen. Dat betekent dat mensen met een beperking nog steeds niet beschikken over een wettelijk instrument om de toegankelijkheid van de samenleving af te dwingen

 

Tweedehands auto kopen? Voorkom een miskoop.

Ga jij binnekort een tweedehands auto kopen? Dan kun je bij Expert2Go terecht voor een aankoopkeuring auto

Hierbij controleren we de auto grondig na, zodat jij geen miskoop doet. We kunnen ook helpen bij de zoektocht van de auto of de auto thuisbezorgen na aankoop.

Wat moet u bieden, hoe moet u onderhandelen, wat zijn de valkuilen en hoe zet men vervolgens de afspraken in de definitieve overeenkomst op papier? Het kopen van een woning vereist deskundigheid en ervaring. Voor ons is het dagelijks werk, maar voor de meesten een belangrijke stap die maar 1 of 2 keer in het leven wordt gemaakt.

Dit is het moment om een huis te kopen. Er is veel aanbod en in combinatie met de huidige economische situatie zorgt dit er voor dat de aankoopmakelaar voor u een uitstekend onderhandelingsresultaat kan realiseren.

Dit zijn maar een aantal van de vragen die bij mensen in scheiding kunnen spelen. Een scheiding is één van de life events in het leven, die je (helaas) kunt meemaken. Net zoals bijvoorbeeld geboorte en dood. Het is een zeer emotionele periode voor de meeste mensen, waarbij het gevoel het kan overnemen van het verstand. Dan is het fijn als er een neutrale derde bij jullie aan tafel zit om jullie te begeleiden. In Overleg Mediators is ‘meerpartijdig’. Dat betekent, dat wij er voor jullie allebei zijn. scheiden almere

Met ons in zee gaan, betekent dat uw beursstand een onuitwisbare indruk achter die uw klanten of toekomstige klanten overrompelt. Wij maken met andere woorden uw product, dienst of imago tastbaar in een unieke ruimte. standbouw Prins Design is een full-service standbouwbedrijf met alle disciplines in huis voor ontwerp en realisatie van in het oog springende stands.

Wat vond de CG-Raad
De CG-Raad vindt het een schande dat in de WGBH/cz een tekst over goederen en diensten nog altijd ontbreekt en pleit al jaren voor uitbreiding op dit terrein. Die uitbreiding stuit op weerstand in de samenleving omdat veel mensen, vooral ondernemers, denken dat toegankelijkheidsmaatregelen veel geld kosten.

Bent u op zoek naar een loodgieter amsterdam ? Amsterdams Snelservice zorgt voor u dat uw loodgieters problemen opgelost worden. WIj werken met onze zogehete spoed ontstoppingsdienst. Dus voor uw ontstopping amsterdam .

 

de mogelijkheid om alle aspecten van het glamoureuze scherm rechtstreeks vanuit de software te bedienen. U kunt het patroon, de snelheid van het patroon en zelfs de kleur van de lichten gemakkelijk aanpassen. Je hebt zelfs de mogelijkheid om verschillende patronen in te stellen voor verschillende effecten. aankoopmakelaar breda

Wat deed de CG-Raad

 

op zoek naar een spetterend cadeau, cadeau-cadeau.nl de specialist.

bewindvoering hilversum

Waar gaat het om zonwering huizen
Toegankelijkheid van de gebouwen en openbare ruimte is nog lang niet geregeld in Nederland. Het Bouwbesluit bevat enkele regels, maar die zijn onvoldoende. En handhaving van het Bouwbesluit door gemeenten vindt onvoldoende plaats. Voor de openbare ruimte zijn zelfs helemaal geen regels. Wel bestaan het Handboek voor Toegankelijkheid (HvT) en de ITS-criteria.

Het Handboek voor Toegankelijkheid geeft de ergonomische uitgangspunten aan waar de gebouwde omgeving aan moet voldoen zodat deze voor iedereen op een gelijkwaardige manier gebruikt kan worden. Onder gebouwde omgeving vallen niet alleen gebouwen, maar ook de openbare ruimte en de inrichting. Het ITS-symbool (gebaseerd op het HvT en ITS-criteria) geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking.

 

bent u op zoek naar een heerlijke hangmat?

Het ITS-symbool is in 1971 in Nederland ingevoerd. De ITS-keuringen worden uitgevoerd door het Projectbureau Toegankelijkheid, als onafhankelijk keuringsinstituut opgericht door de CG-Raad. Het ITS-keurmerk en het Handboek voor Toegankelijkheid zijn niet verplicht voor openbare gebouwen. Zelfs niet voor scholen. zitmaaier

Wat vond de CG-Raad
Het is voor ons een uitgemaakte zaak dat gebouwen en de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn.

 

De passie van Peter voor verhalen rondom geschiedenis van vastgoed zijn ontstaan bij de aankoop van zijn eerste woning. Sinds de opleiding Makelaardij Onroerend Goed (2007) is Peter inmiddels ruim 12 jaar makelaar van beroep. Hij heeft een nuchtere kijk op zaken en wil gewoon goed werk leveren; een dienstverlener in hart en nieren. De twee floormanagers Nova en Bodi zijn een welkome aanvulling. Het duo daagt elkaar constant uit en waakt dag en nacht over uw privacy.

“Ik ben ervan overtuigd dat mijn persoonlijke werkwijze (tijd voor de klant, resultaten leveren en goede service) en voorop lopen met nieuwe

Lees meer over toegankelijkheid

 

Op zoek naar een mediator utrecht ?

AWBZ
Het kabinet heeft stevige maatregelen genomen om de kosten van de AWBZ terug te dringen. Dit heeft effect op begeleiding voor mensen. De CG-Raad vindt dat burgers aanspraak moeten kunnen maken op zorg die ze nodig hebben. Thuis, op het werk en op school.

Onderwijs
Het recht op onderwijs is voor kinderen en jongeren met een beperking minder goed gewaarborgd. Ouders moeten gelijkwaardig kunnen kiezen tussen regulier of speciaal onderwijs. Uitgangspunt moet zijn: wat is het beste voor de leerling?

Geneesmiddelen
In het geneesmiddelenbeleid moet de gebruiker centraal staan. Bij het voorschrijven van medicijnen mag niet het aanbod van de farmaceut of het beleid van de zorgverzekeraar bepalend zijn. De afwegingen van de patiënt over zijn kwaliteit van leven staan centraal.

 

Sinds 2008 zijn we als makelaarskantoor actief in Apeldoorn en omgeving waar wij inmiddels tal van woningen makelaar apeldoorn hebben. Naast het lidmaatschap NVM is Langenberg Makelaardij opgenomen in het kwaliteitsregister van Makelaars en Taxateurs (VastgoedCert) en aangesloten bij NWWI, een onafhankelijk en landelijk taxatie-instituut. Zo weet u zeker dat kwaliteit altijd voorop staat, waar u ons ook voor inschakelt.

 

Voor een apk hilversum bent u bij AutoCrew Tielen Autos aan het juiste adres.

U vindt Langenberg Makelaardij aan de Emmalaan 16 in Apeldoorn. Natuurlijk bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee, maar wij komen ook graag bij u. Om uw huis te taxeren, om uw aankoop-, verkoop- of zoekopdracht door te spreken of voor advies op maat.

Werk
Werk is voor veel mensen een sleutel tot maatschappelijke participatie. Het hebben van werk is ook voor mensen met een beperking van groot belang. Zij hebben echter een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Vinden en behouden van betaald werk is moeilijk.


Onze particuliere en zakelijke klanten waarderen onze servicegerichte diensten zoals bijvoorbeeld korte lijnen, en snelle aanpak, ruime openingstijden en bereikbaarheid (ook ’s avonds en in het weekend!). Papier hebben we ook al lang verbannen. We zijn als één van de eerste makelaars in Nederland begonnen met het digitaal ondertekenen. Al in 2008 makelaar leeuwarden

Hulpmiddelen
Goede hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking van groot belang. Medische hulpmiddellen bevorderen de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig functioneren. De kwaliteit van een hulpmiddel heeft invloed op het dagelijks leven van de gebruiker.

Geldzaken
Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben vaak beduidend minder te besteden dan gezonde mensen. De CG-Raad maakt zich sterk voor verbetering van de inkomenspositie van mensen met een beperking, met uiteindelijk doel een gelijkwaardige inkomenspositie. edelstahlschornstein

Volendam, iedereen kent het wel. diverse grote artiesten komen uit Volendam en natuurlijk de stad van haring, kabeljouw en muziek. Bent u op zoek naar een dagje Volendam  of bedrijfsuitje Volendam.

 

Wmo
De Wmo verplicht gemeenten mensen te ondersteunen als zij beperkingen ondervinden in hun zelfredzaameheid. Cruciaal in het slagen van de Wmo is de manier waarop gemeenten deze zogenaamde compensatieplicht invullen. Een omslag van handelen en denken is nodig.

 

10 goede redenen waarom je moet beginnen met suppen: Suppen blijft enorm populair. Nu er een corona crisis en intelligente lockdown is, merken we dat mensen willen bewegen en het liefst even buiten de deur zijn. We maken momenteel een grote stijging mee aan afname van supboarden in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dit komt dan ook vooral omdat je in steden als dit niet gauw je huis kan ontsnappen tijdens deze tijd. Maar met suppen kan dat dus wel aangezien dit niet verboden is en volledig veilig kan uit geoefend worden met voldoende afstand. sup board
 

Voor een volledige look kun je een erotische lingerie set aanschaffen bij Clubwear Company, in subtiel uitdagend kant of kinky polyester compleet met bodychain! In onze uitgebreide collectie vind je tevens een bodystocking met open kruis waarmee je, zelfs volledig gekleed in een van onze sexy jurkjes, de aandacht weet vast te houden van je spannende date. Bekijk onze website voor jouw ultieme erotische lingerie set en bezorg je partner en jezelf een onvergetelijke nacht! lingerie kopen

Opties: Leverbaar is een inplaats/ achterhek en een hekkenset met een nuttige hekhoogte van 1700mm. Tevens zijn legborden verkrijgbaar, uitgevoerd als kokerframe met multiplex legbordplaat of als kokerframe met gaas interieur. rolcontainer

 

De sponsors van dit domein zijn:

Op 1 december 2003 werd de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/cz) van kracht. Op grond van die wet is het niet meer toegestaan om onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder beperking. Aanvankelijk was de wet beperkt tot het terrein van arbeid en beroepsopleiding. Sinds 2009 is ook discriminatie op het gebied van wonen en onderwijs niet meer toegestaan. flue pipe

 

Helaas ontbreekt in de WGBH/cz nog altijd een tekst over goederen en diensten. Daaronder valt bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen. Dat betekent dat mensen met een beperking nog steeds niet beschikken over een wettelijk instrument om de toegankelijkheid van de samenleving af te dwingen.

 

Wat moet u bieden, hoe moet u onderhandelen, wat zijn de valkuilen en hoe zet men vervolgens de afspraken in de definitieve overeenkomst op papier? Het kopen van een woning vereist deskundigheid en ervaring. Voor ons is het dagelijks werk, maar voor de meesten een belangrijke stap die maar 1 of 2 keer in het leven wordt gemaakt.

Ons advies aan u: begin het verkopen van uw woning met het aanvragen van een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de makelaars van Rob Disbergen Makelaars. U maakt dan kennis met ons enthousiasme, ervaring en onze continue vernieuwing in de makelaardij. Deze waardebepaling van de woning gebeurt bij u thuis.
Ook maakt u dan kennis met de mensen achter misschien wel hét allerbekendste logo van makelaar nijmegen, "De kop van Rob", de mensen van Team Disbergen,

bent u op zoek naar een ooglidcorrectie ? Skin Surgery helpt u graag verder met dit plan.

Een woning aankopen of verkopen is een grote stap waar veel bij komt kijken. Door u professioneel te laten begeleiden komt u niet voor verrassingen te staan en koopt of verkoopt u uw woning voor de beste prijs. In Nieuw Vennep, Hoofddorp en geheel Haarlemmermeer staan wij voor u klaar voor alles wat bij aankoop, verkoop, aanhuur of verhuur van een woning of bedrijfspand komt kijken. makelaar hoofddorp

betoninjectie , grondstabilisatie

 

Dit zijn maar een aantal van de vragen die bij mensen in scheiding kunnen spelen. Een scheiding is één van de life events in het leven, die je (helaas) kunt meemaken. Net zoals bijvoorbeeld geboorte en dood. Het is een zeer emotionele periode voor de meeste mensen, waarbij het gevoel het kan overnemen van het verstand. Dan is het fijn als er een neutrale derde bij jullie aan tafel zit om jullie te begeleiden. In Overleg Mediators is ‘meerpartijdig’. Dat betekent, dat wij er voor jullie allebei zijn. scheiden almere

Met ons in zee gaan, betekent dat uw beursstand een onuitwisbare indruk achter die uw klanten of toekomstige klanten overrompelt. Wij maken met andere woorden uw product, dienst of imago tastbaar in een unieke ruimte. standbouw Prins Design is een full-service standbouwbedrijf met alle disciplines in huis voor ontwerp en realisatie van in het oog springende stands.

 

Wat vond de CG-Raad

De CG-Raad vindt het een schande dat in de WGBH/cz een tekst over goederen en diensten nog altijd ontbreekt en pleit al jaren voor uitbreiding op dit terrein. Die uitbreiding stuit op weerstand in de samenleving omdat veel mensen, vooral ondernemers, denken dat toegankelijkheidsmaatregelen veel geld kosten.

kachelpijp en rookkanaal

 

canna fumariakaminrohr , twin wall flue pipe tubos para chimeneas .

cnc draaien, door hun grote machinepark  conduit de cheminee , conduit de fumee

 

Pfister weegtechniek. een weegbrug kan voor vele doeleinden gebruikt worden bijvoorbeeld om te berekenen of de lading niet te zwaar is maar ook om te kijken hoeveel lading er achtergelaten is op dit moment word er eerst een volle lading gewogen om na het lossen de lege massa te wegen Solas is een merk wat in deze wereld veel voorkomt.

Een mooie decoratieve desinfectiepaal voor desinfectiemiddel of zeepgel met een A3 kliklijst.
De desinfectiezuil staat zeer stabiel en heeft een luxe uitstraling. Tevens is de desinfectiezuil te
gebruiken nadien voor meerdere doeleinden

 

  Rury kominowe - Rookkanaal

 

zijn erg handig om snel kenbaar te maken voor welke firma u werkt of als u snel uw contactgegevens. Of je nu een kleine of grote oplage visitekaartjes nodig hebt, wij printen ze voordelig en snel. Door online printen houden wij onze kosten laag. Lever je bestanden aan als PDF of bijna elk ander bestandstype en betaal gemakkelijk en veilig via iDEAL. Bereken onderaan deze pagina de prijs en leverdatum van jouw visitekaartjes. beddenwinkel breda boxsprings breda

bent u op zoek naar een rvs keukenblad ? bij keukenbladen .net kunt u terecht voor alle soorten keukenbladen.

gietvloer amsterdam

 

Een brandwerende kluis is zo gebouwd dat het de inhoud beschermt bij een brand. Er kunnen dubbele isolatiewanden inzitten en er zit een speciale strip in die uitzet bij warmte. Hierdoor worden de kieren extra afgesloten, zodat de hitte ..... brandkluis , kluis en brandkast

spoed vertalingen


Bent u van plan uw woning makelaar barneveld te koop aan te bieden, dan heeft u waarschijnlijk veel vragen. Wat moet ik uitzoeken voordat ik mijn huis te koop zet? Wat is een reële vraagprijs? Daar helpen wij u graag bij. Wij regelen de gehele verkoop voor u vanaf een professionele presentatie van uw woning tot de eigendomsoverdracht bij de notaris.

Dit is Go! Makelaars, het eigentijdse makelaarskantoor van Deventer. We hebben passie voor het makelaarsvak en verplaatsen ons graag in jouw wensen. Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak, Go! Makelaars heeft die aanpak makelaar deventer

Nassau ondersteunt met expertise en daadkracht een groot aantal bedrijven in de regio’s rond makelaar zeist, maar ook elders in Nederland en in het buitenland, bij het behalen van een optimaal rendement uit hun commerciële (beleggings)objecten.

 

liposuctie ? of een acne behandeling ? Om infecties te voorkomen en genezing te bevorderen, mogen de pleisters en het litteken de eerste week na de ingreep niet nat worden. Gebruik daarom na de ooglidcorrectie een douchekapje die u tot over uw neus kunt trekken of zet de douchekop iets lager. We vragen dit met de bedoeling om de ogen zoveel mogelijk te ontlasten. U mag het litteken de eerste twee weken na de ingreep niet blootstellen aan de zon of zonnebank. acne behandeling Draag daarom altijd een zonnebril. bovenooglidcorrectie

 

Bent u op zoek naar een groot assortiment kwalitatieve wietzaadjes van Nederlandse bodem? Dutch Passion levert u deze in heel Europa tegen gunstige prijzen. In het produceren van wiet en wietzaadjes is Nederland natuurlijk koploper in de wereld en zijn de zaden van Dutch Passion enorm gewild. graines de cannabis


Op zoek naar een makelaar Utrecht? Welkom bij  Ons kleine en betrokken makelaarskantoor heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de stad en omgeving van Utrecht. We zijn met name gespecialiseerd in wonen in Oost, aan De Gracht en aan De Vecht. asbest verwijdering

Na de Tweede Wereldoorlog - in 1949 - besloot zoon H. Rakers jr. een schrijfwarenspeciaalzaak op te richten in de Koningstraat in Arnhem. De zaak kreeg de naam ’t Vulpenhuis. De winkel was toen slechts 3 bij 5 meter en bevatte maar twee toonbanken. De naoorlogse jaren zorgden er immers voor dat de eerste paar jaar nauwelijks pennen op de markt aangeboden werden. Naarmate de jaren voorbij gingen, kwamen er steeds meer pennen bij. waterman pen En waar er vroeger veel voordelige pennen over de toonbank gingen, werden er meer en meer schrijfwaren in het luxere segment verkocht. Vanaf haverwege jaren ’90 is de vierde generatie eigenaar van ‘t Vulpenhuis; Mark Rakers staat aan het roer van de, parker pen Arnhemse pennenspeciaalzaak. mont blanc pen

Niet is gek voor RVS Rioolservice. Rioleringen lopen door geheel het huis; de woonkamer, keuken, badkamer. Onze monteurs kruipen zelfs tot diep in de kruipruimte om uw probleem op te lossen. Dit alles voor een vaste prijs wat wij van te vore duidelijk met u afspreken. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. riool ontstoppen amsterdam , riool ontstoppen almere en riool ontstoppen utrecht

 

De collecties van heron preston zijn vaak onverwacht en worden om die reden ook goed ontvangen.

Met kleuren als fluorescerend oranje ben je met de fashion-forward kleding niet geheel onopvallend. Het modemerk ontwerpt trendgevoelige kleding met een urban uitstraling. Ontdek de collectie met stijlvolle kleding, tassen en industriële accessoires voor heren. Fit is meeste gevallen oversized, speelt daarin snel in de trend van dit seizoen.

 

Bent u op zoek naar boho wandkleden van de allerbeste kwaliteit van 100% katoen en helemaal eerlijk gemaakt en verhandeld.


Bij het aankopen van een huis is niet alleen de prijs bepalend. Het moment van overdracht kan  belangrijk zijn en ook “zekerheid” kan voor de verkopers van doorslaggevend belang zijn. Wat zijn de voorbehouden? makelaar amersfoort Is een bouwkundig onderzoek gewenst of wil jij als koper voorbehoud van financiering? Kortom; bieden is meer dan alleen je prijs noemen! Durf jij van de standaard af te wijken? En als je dat doet wat zijn dan je risico’s? Bieden zonder voorbehoud van financiering kan een boete opleveren van maar liefst 10% van de koopsom als je uiteindelijk de financiering niet rond krijgt en de koop niet kan doorgaan. Het bedrag kan dus behoorlijk oplopen.


Van prachtige starterswoningen tot vrijstaande droomhuizen uit het topsegment. Eén ding is overduidelijk: Van Dijk – Van Essen makelaars is in Veenendaal en Rhenen dé makelaar voor iedereen. Niet voor niets vertrouwen vele opdrachtgevers ons de verkoop van hun woning toe. Die eerste echte koopwoning of dat appartement  waar je voor het eerst samen woonde. Dat prachtige huis waar misschien wel kinderen ter wereld kwamen. Die vertrouwde plek waar zoveel moois heeft plaatsgevonden, ga je misschien verkopen. Dat kan omdat bijvoorbeeld  je gezinssituatie veranderd of omdat je woonwensen veranderen. makelaar veenendaal autobedrijf Haarlem - makelaar rotterdam

Maak een afspraak om jouw woonwensen te bespreken, wij helpen jouw plannen te realiseren!

Bent u op zoek naar topmerken als canada goose, parajumpers, ami paris ,

 

U kunt bij ons ook terecht voor taxaties, waarde-adviezen voor aan- en verkoop, vastgoedbeheer en aan- en verhuur. Complete en persoonlijke begeleiding indien u wilt verkopen, of juist aankopen. Uiteraard leveren wij een advies op maat voor hypotheken en verzekeringen. makelaar papendrecht

 

Steeds meer zien we dat buiten naar binnen wordt gehaald en/of andersom. We creëren hiermee meer ruimte en eenheid. Smaken verschillen en daarom is het ook belangrijk om vooral je eigen smaak te behartigen. zonwering amsterdam Kijk vooral naar wat jij mooi vindt!  Een beetje inspiratie kan geen kwaad, dus zodoende delen we graag één van de trend van het najaar van 2018!  Je ziet veel geel-tinten terugkomen. Mosterdgeel, honinggeel, okergeel én voor de gewaagde types kanariegeel. Deze kleuren zorgen er in ieder geval voor dat de druilerige en donkere dagen een stuk vrolijker worden.

Gebruik een tankpas als pinpas om al jouw reiskosten te betalen. Deze kosten worden voorgeschoten door de aanbieder van de tankpas. Je betaalt achteraf via automatisch incasso. Eenvoudig toch? tankpas Bovendien ben jij verzekerd dat je jouw BTW zonder problemen kan terugvorderen, doordat jouw bonnen altijd aan de eisen van de Belastingdienst te voldoen. Zo wordt zakelijk reizen wel heel makkelijk.

Een betrouwbaar adres voor kluis huren is DomburgvandePanne Beveiligde Kluis huur aan de nieuwe Markt in Bodegraven. In ons pand was vroeger een filiaal van een van de Nederlandse grootbanken gehuisvest. Uit die erfenis is de grote kluiskamer overgebleven. Deze kluiskamer is weer ingericht met originele kluisloketten, die voldoen aan de hedendaagse veiligheidseisen.

Direct aan het meer, in de Noord Italiaanse regio Lombardije ligt de camping. Op deze camping kun je een eigen huisje huren met keuken, sanitaire voorzieningen en airco. De huisjes zijn geschikt voor 5 personen (verdeeld over twee slaapkamers). chalet porlezza

 

Is uw grote liefde ook het middelpunt van uw leven? Dat dachten wij al. Bij Rozenhof Trouwringen kunt u trouwringen uitzoeken waarbij de diamant het middelpunt is van uw trouwring. Net als uw grote liefde. Benieuwd hoe dat eruitziet? Lees en aanschouw dan snel deze mooie trouwringen met zwevende diamanten. Rozenhof Trouwringen heeft twee trouwringen setjes laten zien waarbij telkens één zwevende diamant het middelpunt van de trouwring is. Maar bij ons kunt u de zwevende diamant op verschillende manieren laten zetten! Zo kunt u gaan voor een zwevende diamant in uw smalle bicolor trouwring of in uw  brede roodgouden trouwring. Dus maak afspraak en ontdek de vele mogelijkheden bij Rozenhof trouwringen.


Wanneer ben ik in onderhandeling?

Door een bod te doen bent u nog niet automatisch in onderhandeling. U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. Een verkoper is niet verplicht om een tegenbod te doen.

Mag de makelaar tijdens een onderhandeling doorgaan met bezichtigingen?

Bamboevezels staan aan de oorsprong van de onderbroeken. De vezels zijn hervormde cellulosevezels gemaakt van bamboepulp. Deze pulp is een natuurlijke en milieuvriendelijke grondstof. Voor de stevigheid van een Swaens, combineren we bamboe met een andere textielsoort. Bamboevezels zijn nu eenmaal korter dan katoenvezels. De vezels uit bamboestengels worden pas gemaakt tijdens het viscose productieproces. Iedere Swaens heeft de verhouding: 68% bamboe, 28% organisch katoen, 4% spandex. bamboe ondergoed , incontinentie ondergoed , menstruatie ondergoed ,

 

U verdedigt een verdachte van buitenlandse afkomst? In de cel zit een vluchteling met een buitenlands dialect? U bent mediator in een echtscheidingsprocedure, waarbij één van de ex-partners slecht Nederlands spreekt? Wij leveren u graag een gerechtstolk, in en uit alle talen over de gehele wereld. Hebt u snel een gerechtstolk nodig? Spoedeisende klussen zijn onze specialiteit. U kunt ons dag en nacht bereiken. congrestolken

 

 

Bij verstopping van de dakgoot kan het zijn dat uw regenwaterafvoer verstopt is. Deze afvoer kan dan het regenwater niet meer afvoeren, waardoor de goot zal volstromen. Ook uw regenpijp kan verstopt raken door vuil of bladeren. Doordat water de weg van de minste weerstand volgt zal het langs uw muren gaan lopen, uw dakgoot zal gaan overlopen en met als mogelijk gevolg lekkages! Ook uw muren kunnen aangetast worden, daar zit natuurlijk niemand op te wachten!

Bij aankoop van een woning doe ik net even dat stapje meer, door verder te kijken en goed te luisteren naar de wensen van de woningzoeker. Bij de verhuur doen wij alle checks en kijken wij of het huis en de huurders een goede match zijn. Dit is in het belang van de huurder én de verhuurder. Mijn kantoor heeft letterlijk en figuurlijk geen drempels. Voor vragen over wonen in Zwolle, advies over het beginnen van een bedrijf, vragen over de verkoop van je woning of je huurcontract, je bent altijd welkom voor een kopje koffie/thee en gratis advies. makelaar zwolle

MARÈLL Makelaars helpt je graag op weg om tot de kern te komen. Met onze deskundigheid gaan we op zoek naar antwoorden op jouw vragen. We zijn eerlijk en realistisch. Het doel is om jou verder te helpen met je ideale stek. makelaar amersfoort

Bij ons wordt er in een reguliere schakelauto lesgegeven. Op dit moment hebben wij de Mercedes A180 CDI in gebruik. Om te zien of je een klik hebt met de auto en onze instructeur, nodigen we je graag uit voor een gratis proefrit. Bij ons staat het goede contact met de leerling en de kwaliteit van de rijopleiding centraal, zodat jij op een plezierige manier jouw rijbewijs kan halen Wij zijn een rijschool in de Zaanstreek die gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met bijzonderheden/problemen, zoals dyslexie, faalangst, ADHD, downsyndroom, ADD en andere leerproblemen. Zo kunnen ook deze leerlingen hun rijbewijs halen.

Om de veiligheid van betalen te waarborgen, maken wij gebruik van het betrouwbare betaalplatform van Mollie. Het betaalplatform is beveiligd met SSL-normen. Dit betekent dat de gegevens die je verstrekt, bijvoorbeeld je naam of creditcardnummer, worden gecodeerd, zodat deze niet door andere personen kunnen worden gelezen of onderschept. Hierdoor zijn jouw gegevens gegarandeerd in veilige handen. urn kopen
 

Delair Vastgoedbeheer is in 1999 opgericht om te voorzien in de groeiende vraag naar deugdelijk VvE beheer. In de eerste jaren na oprichting bestond de portefeuille voornamelijk uit VvE’s en huurobjecten gelegen in Centrum Amsterdam, De Baarsjes, Oud Zuid en aan diverse grachten. In 2019 is een tweede vestiging in Almere geopend en anno 2020 hebben ruim 950 verenigingen het VvE beheer van hun gemeenschappelijk eigendom ondergebracht bij Delair Vastgoedbeheer. vve beheer amstelveen , vve beheer almere

Hallo ik ben Co. De bijrijder van rijinstructeur Jari Kok. Samen helpen wij je aan een rijbewijs. Wij staan voor een persoonlijke benadering door de lessen aan te passen naar de leerling. Goed lessen begint bij een goede klik. Daarom bieden wij je een gratis proefles aan. Bellen of mailen voor meer informatie mag natuurlijk ook. rijschool uitgeest

 

Zoekt u een flexibel, betrouwbaar en ervaren koeriersbedrijf uit Heerhugowaard? Wij zijn de specialist in sneltransport en zorgen ervoor dat uw pakket snel en onbeschadigd op bestemming wordt afgeleverd. Dat doen wij 24 uur per dag en 7 dagen per week, in Nederland en daarbuiten. Elk soort pakket kunt u door ons laten vervoeren. Van kleine pakketten tot bulk transport: alle verzendingen vervoeren wij met ons moderne wagenpark.  Bij R&Z Transport kunt u pallets internationaal laten vervoeren. Wij brengen pallets naar Duitsland, Frankrijk en andere landen in en buiten Europa. Afhankelijk van uw aanvraag, kiezen wij voor een van onze transportmiddelen uit ons wagenpark. Kleine bestelbusjes, grote vrachtwagens: wij hebben ze allemaal. Zo vinden wij altijd het juiste transportmiddel voor uw verzending. Laat dus ook uw pallets transporteren.

 

Bent u op zoek naar een HDD , Dell Server of HP server , SSD en HP workstation , intel x540 t2 en intelx520-da2

Misschien ken je het wel, het gevoel dat je huis nooit helemaal af is en je het liefst elke week bezig bent met je plekje steeds mooier maken? Bij mij kriebelt dit gevoel altijd. Zo erg zelfs, dat wanneer ik de kans krijg om te verhuizen, ik dit met beide handen aangrijp, alleen maar zodat ik weer een huis opnieuw kan inrichten! wandkleden

 

Als geen ander weten wij de marktwaarde van woningen in Hengelo, Delden en omgeving. Het opstellen van een taxatierapport kunt u daarom met een goed gevoel aan ons overlaten. Daarbij kijken wij met een neutrale en realistische blik naar alle factoren die de werkelijkheid waarde bepalen. uw makelaar hengelo

 

Wilt u uw indoor feest of evenement extra spectaculair maken? Dan kunt u binnenvuurwerk huren. Bij Brandersstad kunt u terecht voor pyrotechnische Speciale Effecten, dit is een verzamelnaam voor alle in- en outdoor vuurwerk effecten. Het betreft vuurwerk wat gebruikt kan worden in besloten ruimten zoals theater- en concertzalen. Geen zorgen dit is allemaal veilig.

U zou misschien denken dat vuurwerk alleen iets is voor buiten in de open lucht, maar niks is minder waar. Ook overdekte locaties zijn geschikt of kunnen geschikt worden gemaakt door de ervaren vakmensen van Brandersstad Vuurwerk, voor een spectaculaire vuurwerkshow binnen waar u het wilt. Bij een vuurwerkshow binnen kunt u onder andere denken aan binnen vuurwerk zoals fonteinen, knallen, flitsen, gekleurde mines, line rockets, een en jets. Zoals u ziet een uitgebreide keuze in origineel vuurwerk voor een vuurwerkshow binnen, en eventuele special effects die gecombineerd kunnen worden met een mooie vuurwerkshow. professionele vuurwerkshow , vuurwerkshow kosten , eerste paal slaan

 

Een houten horloge besteld u bij creative use of technoligy

Dit waterglasmengsel vormt na injectie een bol dat zich tussen de zandkorrels perst. Doordat de geïnjecteerde bollen vloeistof elkaar overlappen is er uiteindelijk geen plaats meer voor grondwater. Dit heet permeation grounting. Na ongeveer zeven dagen is de waterglasmix zodanig uitgehard dat het een waterremmende gellaag heeft gevormd. Deze laag keert het grondwater, zodat er een waterglastapijt ontstaat. Hierna kan worden begonnen met de bronbemaling. bodeminjectie

 

Maar liefst één op de vijf Nederlanders heeft minimaal één dag in de week hoofdpijn. Vaak is dit migraine. Migraine is hoofdpijn die in aanvallen komt. Vaak treft het u overdag als een bliksemschicht, soms sluipt migraine tijdens het slapen uw hoofd binnen. Migraine manifesteert zich meestal aan één of aan beide zijden van uw hoofd. De pijn is hevig, bonst en wordt erger bij inspanning. Veel mensen ervaren tijdens een aanval ook misselijkheid tot aan overgeven toe. Fel licht en hard geluid worden slecht verdragen en er zit in de meeste situaties niets anders op dan het uitzitten c.q. liggen. botox behandeling - Botox , botox en fillers

 

Gelukkig zijn lijnen en rimpels in het voorhoofd uitstekend te behandelen met botox. Fillers zijn ook een optie, maar vaak is dat niet nodig.

De kunst van een botox behandeling van het voorhoofd is om juist niet te veel te behandelen. Enerzijds omdat dat onnatuurlijk kan overkomen (zogenaamde rozen look), anderzijds ook omdat bij een teveel aan botox de wenkbrauwen kunnen gaan zakken. Dit lijkt niet alleen onnatuurlijk maar het geeft ook een zwaar vervelend gevoel . Fronsrimpels

Omdat het voorhoofd vaak samenwerkt met de frons spiertjes adviseren wij vaak om de behandeling van het voorhoofd met botox tegelijk uit te voeren met een kraaienpootjes

 

We hebben allemaal wel eens last van veel zweten en zweet oksels, maar wanneer zweet u nou echt overmatig? We hebben een aantal feitjes voor u op een rijtje gezet. Wanneer u zich in deze situaties kunt herkennen kan het raadzaam zijn om voor een miradry behandeling te kiezen: lipvergroting

Wij zijn van mening dat contact met de klanten heel belangrijk is in deze branche. Er zijn zoveel mogelijkheden dat u daar professionele hulp bij nodig heeft. Wij nemen alle tijd voor u, om het juiste produkt met de juiste bedrukking voor de juiste uitstraling te realiseren, zodat u kunt scoren! Uiteraard altijd vrijblijvend, maken wij een uitgebreide offerte met afbeeldingen en eventueel een proefmodel. beursstand en standbouwer


Opschonen, optimalisatie, en sneller maken, Verwijderen van virussen en spyware, Herinstallatie van uw PC ,Updaten van uw (beveiligings)software ,Installeren van nieuwe programma’s, Volledige back-ups maken van uw systeem, Terughalen van verwijderde documenten, Diverse uitbreidingen, Upgraden naar Windows 7 computer reparatie elst , computer reparatie arnhem

Vanwege de groeiende vraag naar de mogelijkheid tot het huren van een boot, is vanuit bootbemiddeling.nl het idee ontstaan voor jachthuren.nl. Daarmee is het nu voor iedere watersportliefhebber mogelijk om te kunnen genieten van het water: jong en oud, vriendengroepen en families en mensen met én zonder vaarbewijs. Vanaf de jachthaven van Gent Watersport in Kerkdriel ontdekt u het hele land via de mooiste vaarroutes. jacht huren

Het alarmsysteem is in de afgelopen tijd wel veranderd. 30 Jaar geleden was een alarmsysteem een elektrotechnische installatie met vaste ingangen en tijdinstellingen die met een potmeter moesten worden ingesteld. Het schakelen gebeurde met een sleutelschakelaar en de doormeldcode naar de meldkamer werd in een PROM opgestuurd per post. Een alarmsysteem van deze tijd is een complete computer geworden en de beveiligingstechnici zijn geen elektromonteurs meer, maar ICT-ers. Een alarmsysteem biedt veel mogelijkheden hikvision

. hp workstation

Wij begeleiden en adviseren institutionele- en particuliere beleggers bij de aan- en verkoop van vastgoedbeleggingen, initiëren en begeleiden verkopen via inschrijving en adviseren onze relaties over de samenstelling van hun vastgoedportefeuille. makelaar veldhoven
Daarnaast lokaliseren wij (her)ontwikkelingslocaties voor met name onze relaties in de projectontwikkeling en corporatiewereld en taxeren wij de onderliggende waarde van uw beleggingsportefeuille.  makelaar apeldoorn

De magnetron, in ieder huishouden is er wel een te vinden. Ook in een professionele keuken is een magnetron op zijn tijd best handig. Even snel iets opwarmen of op temperatuur houden is met een magnetron zo gepiept. Een magnetron is handig en snel in gebruik en als er iets in zit heb je daar geen omkijken naar. Een magnetron voor gebruik in de horeca moet echter aan andere eisen voldoen dan eentje die voor thuisgebruik is en hier hangt dan ook een heel ander prijskaartje aan. Kies voor een magnetron van 18 liter en je kunt er waarschijnlijk genoeg in kwijt. De magnetron kan ook gebruikt worden om producten snel te ontdooien, handig als je vergeten bent om iets op tijd uit de koeling te halen. Ook voor fast food restaurants waar het eten veelal ingevroren wordt bewaard, is een magnetron een oplossing die vaak zeer welkom is. Kies voor een magnetron die ook een grillstand heeft om extra veel uit je magnetron te halen en er ook echt gerechten mee

horeca apparatuur , horeca koelkast , horeca vrieskast ,

 

Expertise, ervaring, professionaliteit en innovatie: dat is waar Promeon Security voor staat. Wij zien veiligheid als onderdeel van een strategie die bijdraagt aan het succes van uw organisatie of evenement. Bij iedere vraag opnieuw en bij iedere opdracht weer anders. De problematiek is namelijk nergens hetzelfde, net zomin als de risico’s. Zelfs richtlijnen kunnen voor iedere oplossing of regio weer anders zijn. De wereld verandert bovendien en dat geldt ook voor veiligheid. evenementen beveiliging

 

Januari 2006 ben ik door een kennis gevraagd of het werken in een fietsenwinkel iets voor mij zou zijn? Nu leek dit mij wel wat en ben ik gaan proefdraaien bij Bart van Megen Tweewielers te fietsenwinkel Nijmegen.

Sindsdien is de liefde voor het vak fietsenmaker en alles wat daar bij komt kijken ontstaan.

In 2008 ben ik begonnen met de opleiding tot fietstechnicus. Deze opleiding heb ik na 2 jaar succesvol afgerond.

Een aantal jaar later kwam er een nieuwe opleiding in Nederland genaamd eerste fietstechnicus. Een oud-docent vroeg mij of dit iets voor mij was waarop ik gelijk de opleiding ben gestart. Deze opleiding gaat dieper in op de vernieuwde technieken waaronder onder andere elektrische fietsen, hydraulische remmen & speciaal geveerde voorvorken

 

U hebt zelf al een woning op het oog, maar u wilt graag advies van een deskundige en schakelt een aankoopmakelaar in. Hij neemt voor u de woning op,adviseert u over alle bijzonderheden, zoals vereniging van eigenaren, bestemmingsplan, de omgeving, publiek– en privaatrechtelijke kenmerken etc. Hij adviseert u over de bouwkundige staat, wel of geen bouwkundig onderzoek, en ook adviseert hij u over de vraagprijs van de woning en alle overige relevante zaken. In nauw overleg met u worden de onderhandelingen opgestart. De makelaar draagt er ook zorg voor dat de juiste gegevens in de koopakte worden vermeld, formuleert de ontbindende voorwaarden. De makelaar inspecteert de woning voordat deze wordt overgedragen, controleert akten en nota van afrekening, adviseert u bij de notariskeuze, is kortom uw partner bij deze transactie. makelaar assen -

 

- fysiotherapie arnhem

 

BG Logistics is uw professionele koerier in Amsterdam. Heeft u snel een koerier nodig die uw pakketje af kan leveren op de juiste bestemming? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Zowel voor bezorging in Amsterdam als elders in de wereld.

Bij ons komt punctualiteit op de eerste plek, dus u kunt erop rekenen dat wij ons aan onze afspraken houden. Als wij onze afspraken niet nakomen, brengen wij geen kosten voor de rit in rekening! Zo ben u verzekerd van snelle levering.  aankoopmakelaar rotterdam

 

Koppejan Waterservice is onderdeel van Koppejan Allround dat sinds 2003 bestaat. Wij zijn zeer ervaren in het adviseren en installeren van waterontharders. Daarnaast hebben wij een ruim aanbod, dus is er altijd een optie die bij jouw manier van wonen en leven past. We hebben veel ervaring met het oplossen én voorkomen van problemen die kalk in ons leidingwater kan veroorzaken. Daardoor is ons bedrijf inmiddels uitgegroeid tot dé aanbieder van waterontharders.

Wij geloven echter dat naast het aanbieden van hoogwaardige beste waterontharder, een uitstekende service van groot belang is. Elke persoon en elk huishouden is uniek en vraagt dus om een specifieke oplossing. Voor advies hierover ben je bij ons aan het juiste adres. Samen met jou kijken wij welke waterontharder het beste bij jouw situatie past.

 

Wil jij een woonruimte tijdelijk of langdurig beschikbaar stellen en ben je op zoek naar de perfecte huurder? DHVC Vastgoed is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in tijdelijke en langdurige verhuur van woningen. Wij helpen je met de verhuur en beheer van alle soorten woningen in iedere prijsklasse. Wanneer je overweegt jouw woning te verhuren kun je contact met ons opnemen om vrijblijvend een afspraak te maken.

Voor wij een woning in de verhuur nemen komen wij vrijblijvend langs om tijdens een persoonlijk gesprek kennis met elkaar te maken en jouw mogelijkheden met betrekking tot de verhuur te bespreken. Wij adviseren je over de haalbare huurprijs en over eventuele veranderingen die aangebracht moeten worden om een snelle verhuur te bevorderen. Tijdens de opname nemen wij foto’s van jouw woning of schakelen een fotograaf in en gebruiken deze voor diverse internetpresentaties. Juist gezien het specifieke karakter van de websites, kun je er vanuit gaan dat reacties vrijwel alleen van potentiële huurders komen. makelaar eindhoven

Bent u op zoek naar een heel speciaal bedrijfsuitje, echt iets leuks waarmee het team een goede band opbouwd. Wij vinden dit bedrijf één van de betere leveranciers van teambuilding, teamuitje, groepsuitje of vrijgezellenfeest. Denk aan leuke activiteiten zoals een offroad rijden, een kookworkshop. Dit bedrijf weet er alles vanaf. Al meer dan 30 jaar leveren zij de leukste bedrijfsuitjes die je je kunt voorstellen. Zelfs mijn opa heeft nog toen die nog werkzaam was via dit bedrijf zijn bedrijfsfeest georganiseerd.

Bent u op zoek naar makelaars amersfoort ?

 

Wij kunnen u ook de helpende hand bieden bij het invullen van formulieren en het contact leggen met verzekeraars, tussenpersonen of leasemaatschappijen. Het is bij ons ook mogelijk een leen auto mee te nemen zodat u alsnog mobiel blijft. Dat is waar het bij Garage RAF om draait! Zodra uw auto veel schade heeft opgelopen, zal uw verzekeraar doorgaans vragen om een beoordeling van de schadeherstel vlaardingen

 

Bent u op zoek naar een industriele computer ? Of een fanlees pc ? Of workstation ?

Een les duurt 30 minuten. De eerste twee lessen zwemt één van de ouders van de kinderen mee (indien nodig en in overleg). Dit is prettig voor kind, lesgever en ouder en geeft een ontspannen start voor de beginnende zwemmertjes. Door de diepte van het zwembad is er de mogelijkheid om in ondiep als diep water te oefenen (alleen Siza). Zo gaan ze direct op speelse wijze aan de slag, uiteraard mét hulp- en drijfmiddelen én het vrolijk gekleurde zwempakje met drijvers. In dit drijfpakje, dat uw kind de eerste periode gebruikt, zitten drijvers verwerkt waardoor het veilig en ongehinderd kan bewegen in het water en gemakkelijk op buik en rug drijven. Gevolg hiervan is dat de kinderen snel vertrouwd raken met water en zich watervrij voelen. beedigde vertalers

 

Missie

De CG-Raad wilde dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. De CG-Raad maakt zich daarom sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap of chronische ziekte kansen krijgen. Kansen die talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht laten komen. Samen met onze achterban streden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

Dit staande coronascherm van plexiglas maakt veilig contact mogelijk tussen klanten en medewerkers. U kunt dit stevige plexiglas scherm eenvoudig als afscherming neerzetten op uw balie of toonbank. De plexiglas afscherming is voorzien van een uitsparing van 15 cm hoog, zodat uw personeel en uw klanten wel zaken zoals geld, producten of legitimatiebewijzen aan elkaar kunnen geven. De staande coronascherm is voorzien van twee half ronde plexiglas voeten zodat niemand zich kan bezeren aan scherpe hoeken. plexiglas scherm

 

Levensbreed

De CG-Raad zette zich in op alle terreinen van het maatschappelijk leven, zoals onderwijs, werk, inkomen, wonen, mobiliteit, ondersteuning en gelijke rechten.

Met deze ‘levensbrede’ aanpak richten wij ons ooit op kwesties die een specifieke handicap of chronische ziekte overstijgen: de collectieve belangen van onze leden. Wij vertegenwoordigen ruim 190 organisaties. Dat maakt ons een sterke gesprekspartner voor overheid, politiek, zorgverleners, dienstverleners en bedrijfsleven.

In Amersfoort, aan de Nijverheidsweg-Noord 85, vindt je onze showroom. Van de merken Cabanon, Campooz, Alpen Kreuzer en Camp-let kun je bij ons de nieuwste modellen vinden. Ook voor een gebruikte vouwwagen, mét BOVAG garantie, ben je bij ons aan het juiste adres.

Naast het werk voor de collectieve belangen ondersteunen wij de afzonderlijke leden: de lokale en landelijke patiënten- en belangenorganisaties. Wij geven informatie, via publicaties, websites en studiebijeenkomsten, en bieden juridische hulp. campooz en cabanon

De organisatie Marc Bohle verzorgt zowel voor de particulier als de zakelijke markt restauratiewerk en onderhoud aan panden. Het bedrijf Marc Bohle bestaat sinds 1998 en behoort tot de top tien van (gevel)renovatie bedrijven in Nederland. Dit zegt iets over hoe de klanten van Marc Bohle het werk weten te waarderen. Zichtbaar resultaat en tevreden klanten spreken immers voor zich. gevelrenovatie

 

"De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken van de CG-Raad."

uit de bouw- en afbouwsector zijn wij uit gegroeid tot een full-service renovatiebedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het transformeren van bedrijfspanden alsmede particuliere woningen. Wij voeren een groot scala aan kwaliteitsrenovaties uit; woningrenovatie, bedrijfspand verbouwing, badkamerrenovatie, keukenrenovatie, muurdoorbraak en onderhoud. Met meer dan 20 jaar ervaring in deze branche weten wij wat er nodig is om van ieder project een succes te maken. We zijn voornamelijk actief in de regio Amsterdam maar staan ook open voor andere regio’s. Grote bouwprojecten alsmede klein renovatie projecten. Benieuwd of wij u kunnen helpen? Vraag dan gerust een offerte bij ons aan. U kunt zeker op ons bouwen!

De grachten van Amsterdam zijn geweldig om rond te varen met een bedrijfsborrel, een feestje of een verjaardag. Onder het genot van een drankje heerlijk varen met uw vrienden en familie of uw collega’s en genieten van de mooie stad. Of u nu een goedkope sloep zoekt of een zeer luxe boot, Sloepvrienden is DE plek om uw boot te huren.
Naast de verschillende boten vindt u hier informatie over verhuurders, vaarroutes, opstapplekken, catering, tips & tricks, evenementen en activiteiten (zoals Sail, Koningsdag, Amsterdam Lights Festival en de gayparade.) Amsterdam is de stad met het grootste netwerk aan grachten dus ideaal voor een rondvaart met een boot of huursloep of salonboot. Wij kunnen ALLE sloepen en salonboten in Amsterdam boeken. U kunt rechtstreeks sloepen en salonboten boeken via onze site. Ook leest u meer over onze eigen boten en de (catering)mogelijkheden daarop. salonboot huren amsterdamsloep huren amsterdam

Bespreekt u uw financiële zaken het liefst in een huiskameromgeving, met een warme kop koffie erbij en met een  betrokken adviseur die erop uit is om u te helpen? Sander Padt is al meer dan 20 jaar actief als onafhankelijk financieel adviseur in de regio Almere en omstreken. Inmiddels hebben meer dan 800 klanten ervaren hoe prettig het is om een met een adviseur te werken die zich met aandacht verdiept in de persoon en zijn situatie. hypotheekadviseur almere

 

Ons werk wordt financieel mogelijk gemaakt door de contributies van de leden en een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS. Daarnaast zijn er (meerjarige) projectsubsidies van de Ministeries van SZW en OCW, het Revalidatiefonds, KPN Telecom, het GAK-fonds en andere donoren. kanoverhuur blaricum
 

 

Gelijke behandelingen

 

Juridische Ondersteuning

 

Einde samenwerking Stichting de Ombudsman

Ruim tien jaar verzorgde Stichting de Ombudsman de individuele juridische ondersteuning voor leden van de CG-Raad en Platform VG. Eind april 2013 komt aan deze samenwerking helaas een einde. De samenwerking met Stichting de Ombudsman was onderdeel van het Programma Juridische Ondersteuning van de CG-Raad. Dit programma is al begin 2012 stopgezet omdat er geen subsidie meer voor was.   

 

Juridische ondersteuning in andere vorm

Juridische ondersteuning wordt onderdeel van het nieuwe PG-top plan ‘PG werkt samen’. Gespecialiseerde juridische ondersteuning voor mensen met een beperking blijft dus bestaan, maar zal in de loop van 2013 anders georganiseerd gaan worden.

 

College voor de Rechten van de Mens

Omnisilent elektrische gordijnrail van 5,2 meter lengte welke door de sterke buismotor en rubberen tandaandrijving erg stil functioneerd. De motor is voorzien van het Softclose systeem, m.a.w. de gemonteerde gordijnen remmen af bij het begin en eind van de rail om een abrupte stop te vermijden. tv lift. elektrische gordijnen

 

Het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) onderzoekt specifieke gevallen van ongelijke behandeling, waaronder ongelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Het college publiceert de oordelen op zijn website (u kunt de oordelen selecteren op grond handicap of chronische ziekte).

 

Lijkt motorrijden jou leuk en wil je daarom jouw motorrijbewijs halen almere, het liefst in de buurt van de stad Almere? Dan ben je bij Verkeersschool RUUD aan het juiste adres. Wij beschikken namelijk over het KNMV-certificaat, waardoor je zeker weet dat je motorrijles van een professionele instructeur krijgt. Onze instructeurs volgen bovendien jaarlijks een applicatiecursus, zodat ze perfect op de hoogte zijn van alle technieken, exameneisen en de laatste regels.

Als jij je huis wilt verkopen,ben je vaak al een behoorlijk bedrag kwijt voordat de makelaar überhaupt actief begonnen is aan de verkoop van jouw woning. Daarnaast kun je ook nog te maken hebben met intrekkingskosten, als je ontevreden blijkt te zijn. Dat kan anders vonden wij van Blijhuis Makelaardij. Wij vinden dat je bij het verkopen van jouw huis geen risico's hoort te lopen. Het is begrijpelijk dat jij eerst wilt ervaren of de dienstverlening van een makelaar wel aan jouw verwachtingen voldoet. Daarom bedachten wij het volgende: Proefverkopen. Met Proefverkopen probeer jij onze volledige dienstverlening in Ommen, Dedemsvaart e.o. de eerste 3 maanden GRATIS uit. En bevalt deze dienstverlening jou niet? Dan kun je elk moment stoppen, zonder kosten. Hoe mooi is dat? makelaar ommen , makelaar dedemsvaart

Grondwet

Waar gaat het om

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

 

Wat vond CG-Raad

De CG-Raad vindt dat de Nederlandse wetgeving over gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte allesomvattend, krachtig en effectief moet zijn. Daarom pleiten wij sinds jaar en dag voor een wijziging van Artikel 1 van de Grondwet. De CG-Raad vindt dat de grond ‘beperking en chronische ziekte’ ook in Artikel 1 van de Grondwet thuishoort.

 

Wat deed de CG-Raad

CG-Raad volgt politieke discussies over het Grondwetsartikel op de voet en grijpt elke gelegenheid aan om een wijziging voor elkaar te krijgen.

 

Internet

 

elektrische gordijnen

 

Voor het bouwen van toegankelijke website heeft het World Web Consortium (W3C) richtlijnen opgesteld. In Nederland bekend als Drempels weg en Drempels vrij. Ondanks deze richtlijnen zijn nog veel website ontoegankelijk, ook websites van gemeenten en provincies. Een jaarlijkse test wijst uit dat meer dan drie kwart van deze websites niet toegankelijk genoeg is.

Het kan soms aantrekkelijk lijken om uw hypotheek “om te zetten” naar een andere hypotheekvorm of “over te sluiten” bij een andere hypotheekverstrekker. Bijvoorbeeld als er een hypotheekvorm op de markt komt die veel beter aansluit bij uw situatie. Op dit moment is de bankspaarhypotheek bijvoorbeeld heel populair. Een andere reden kan zijn dat een andere hypotheekverstrekker betere voorwaarden of een lagere rente heeft. Het omzetten of oversluiten van uw hypotheek kan een goede keuze zijn als de rentevastperiode bijna afloopt. Is dat niet het geval, dan is het meestal onvoordelig. De oversluitkosten zijn vaak te hoog. hypotheekadvies alkmaar

Kosten van omzetten of oversluiten. Het omzetten of oversluiten van de hypotheek komt er in feite op neer, dat u een geheel nieuwe hypotheek afsluit waarmee u de oude hypotheek aflost. En dat heeft meestal kosten tot gevolg. Denk maar aan taxatie-, notaris- en afsluitkosten. Dit is zeker het geval als u naar een nieuwe hypotheekverstrekker gaat. Maar de grootste kostenpost is de boete die u moet betalen voor het vervroegd aflossen van de hypotheek. Bij het oversluiten van uw hypotheek tijdens de rentevastperiode, brengt de hypotheekverstrekker u een boete in rekening ter grootte van de gemiste rente-inkomsten. Stapt u precies aan het einde van de rentevastperiode over, dan betaalt u deze boete niet.  led strip

 

Wat vond de CG-Raad

Iedereen moet gebruik kunnen maken van de informatie die op het internet te vinden is.

Voor het kopen van een Kamado barbecue ben je bij BarbecueXXL aan het juiste adres. Met een uitgebreid assortiment van premium merken als Big Green Egg tot The Bastard, zit er geheid een model voor jou tussen. Wil je graag meer informatie of advies, en de modellen ook eens in het echt bekijken? Kom dan langs onze showroom in Coevorden. Onze medewerkers helpen je graag, zodat je de juiste keuze maakt en vele jaren met plezier zal barbecuen. kamado joe , bbq kopen

De warmtepompboiler gebruiken gratis warmte vanuit het water of vanuit de lucht. De warmte die is gewonnen wordt ingezet bij het verwarmen van sanitair water en het verwarmen van complete woningen. Zoals velen last van de zomermaanden omdat het zo warm is? Dan kun je als extraatje kiezen voor koele lucht. Zo voelt de woning altijd aangenaam aan.

We zorgen er met ons hypotheekadvies voor doorstromers onder andere voor dat je de overwaarde optimaal kunt benutten. Binnen de regels en richtlijnen die daarvoor gelden. Om een verbouwing te realiseren of om de maandlasten te drukken, zodat de benodigde hypotheek niet zo hoog hoeft te zijn. Wij brengen de huidige situatie in kaart, de nieuwe woning die je wilt kopen of het huis waar je van droomt. Op basis daarvan schetsen we je de mogelijkheden, de maandlasten en belangrijke voorwaarden waar je rekening mee dient te houden. Om onbezorgd een nieuw huis te kopen, omdat je weet wat er zal veranderen en hoe dat er financieel en fiscaal uit gaat zien. hypotheekadvies gouda

 

Wat deed de CG-Raad

De CG-Raad bekijkt voorlichtingswebsites en reisplanners en trekt aan de bel als de website moeilijk bruikbaar is voor zijn achterban. Daarnaast probeert de CG-Raad het landelijke overheidsbeleid op dit gebied te veranderen. Want door allerlei ontwikkelingen (zoals de DigiD-code) dreigen mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking buiten de boot te vallen. Zo dienden wij in 2008 een petitie in bij de Tweede Kamer om overheidsinformatie toegankelijker te maken. Door deze petitie is het kabinet begonnen met een nationaal actieprogramma. private lease

 

Verder zitten wij samen met Viziris in een werkgroep van Binnenlandse Zaken die plannen ontwikkelt om de e-overheid op een hoger plan te brengen.

 

Elektronisch betalingsverkeer en pinnen

 

Waar gaat het om

Het elektronisch betalingsverkeer is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Pinnen, betaalautomaten en internetbankieren zijn vaste onderdelen in het moderne betalingsverkeer. Voor mensen met een beperking kan het elektronisch betalen problemen opleveren. Diverse organisaties (banken, winkeliers, NS) houden hier nog onvoldoende rekening mee. Pinapparatuur of betaalautomaten en het internet zijn vaak onvoldoende toegankelijk. Zelfstandig deelnemen aan het betalingsverkeer komt hierdoor in het gedrang.

 

Wat vond de CG-Raad

Mensen met een handicap en chronische ziekte moeten zelfstandig kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer, inclusief zelfstandig pinnen.

 

Wat deed de CG-Raad

Over de toegankelijkheid van het betalingsverkeer praat de CG-Raad mee in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. De Nederlandsche Bank leidt dit overleg.

 

Week van de Toegankelijkheid

Om het thema toegankelijkheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen, organiseren de CG-Raad en VCP elk jaar de Week van de Toegankelijkheid. Dat is een landelijke manifestatie rond een aansprekend thema. Overal in het land organiseren lokale platforms en organisaties activiteiten. Het thema van de Week van de Toegankelijkheid 2009 is ‘Kunst en cultuur’.

 

Wat vond de CG-Raad

De Week van de Toegankelijkheid is een zinvolle activiteit. Het levert landelijke belangstelling op en is daarnaast een goede gelegenheid om lokaal aandacht te vragen voor toegankelijkheid.

 

Wat deed de CG-Raad

 

VCP organiseert de Week van de Toegankelijkheid. CG-Raad is betrokken bij het openingscongres.

een john deere gator koop je bij De Kockmachines. Een zitmaaier kopen ? Dat kan ook

Als u een Rolex (of Patek horloge wilt verkopen dan kunt u hier uw horloge aanbieden. Alleen originele horloges aub. Binnen 24 uur ontvangt u een email en/of aanbieding van ons. Wij behouden ons het recht een horloge niet aan te kopen; omdat deze niet mooi is of omdat die niet compleet is of omdat het de hele dag regent, of om wat voor reden dan ook. Op dit moment kopen, verkopen en ruilen wij alleen HEREN Rolex horloge in.  Rolex Submariner

Wij werken samen met HRC (Horloge-reparatie-centrum) en HSC (Horloge-service-center). Onderdelen worden altijd bij het merk zelf besteld en reparaties worden alleen uitgevoerd door gecertificeerde reparateurs. Hierdoor kunnen wij vrijwel ieder merkhorloge repareren met de hoogste kwaliteitseisen. Denk hierbij aan de volgende reparaties: