LET OP Op 1 januari 2014 fuseerde de CG-Raad met het Platform VG tot de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in), een 'netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte'. Op deze website vind u oude informatie.


Verkiezingen en Formatie

Voor en achter de schermen lobbyt de CG-Raad om de politieke wensen van mensen met een bperking in het regeerakkoord opgenomen te krijgen.Gelijke Behandeling

De CG-Raad wil dat Nederland het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap zo snel als mogelijk ratificeert. Het verdrag is een belangrijk fundament voor gelijke rechten en gelijke behandeling van mensen met een beperking in Nederland. Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Helaas krijgen ze nog te vaak te maken met uitsluiting. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met het openbaar vervoer of niet terecht op de opleiding van hun keuze. Wetten kunnen hier verandering in aanbrengen.


VN verdrag


Waar gaat het om

In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. 21 landen hebben dit verdrag ondertekend. Ondertekening verplicht een land ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Nederland ondertekende het verdrag in 2007, maar het verdrag geldt pas in ons land als de Tweede en Eerste Kamer het verdrag bekrachtigen (ratificeren). Dat is, ondanks beloften van verschillende kabinetten, tot nu toe nog niet gebeurd.


2015

Het kabinet werkt momenteel aan een Goedkeurings- en Invoeringswet waarmee het VN-verdrag officieel geratificeerd wordt. Die wetten komen begin 2014 of eerder in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het verdrag in Nederland in 2015 officieel van kracht zal zijn.


Wat vond de CG-Raad

De CG-Raad vindt dat Nederland het VN-verdrag zo snel mogelijk moet ratificeren, zodat mensen met een functiebeperking ook in ons land aanspraak kunnen maken op de rechten die in het verdrag zijn vastgelegd.


Wat deed de CG-Raad

De CG-Raad heeft jarenlang gestreden voor de totstandkoming van het verdrag en de ondertekening ervan door Nederland. Wij dringen nu bij het kabinet aan op spoedige ratificatie.


Gelijke rechten, gelijke kansen


Waar gaat het om

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat alle mensen in Nederland gelijke rechten en gelijke kansen hebben. In de praktijk is dat echter niet altijd het geval. Mensen met een beperking ondervinden dagelijks dat zij ergens van worden uitgesloten. Bijvoorbeeld als zij een gebouw niet binnen kunnen komen, als zij een baan niet krijgen vanwege hun handicap, als zij geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.


Wat vond de CG-Raad


De individuele rechtsbescherming van mensen met een beperking moet volgens de CG-Raad zo snel mogelijk gelijk worden aan die van mensen zonder beperking. Wetten en regels moeten zodanig veranderd worden, dat mensen met een beperking dezelfde rechten en dezelfde kansen krijgen als mensen zonder beperking en op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat geldt niet alleen voor de nationale wet- en regelgeving, maar ook voor Europese en andere internationale regels.


Behalve de gelijke behandeling moet er volgens de CG-Raad meer aandacht komen voor de algemene individuele rechtspositie van mensen met een beperking. Die positie staat te veel onder druk door het afnemen van maatwerk en de toename van marktwerking en bureaucratie.


Wat deed de CG-Raad


De CG-Raad is de afgelopen bijzonder actief geweest om ervoor te zorgen dat het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een beperking door Nederland geratificeerd wordt. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, zodat mensen met een beperking in Nederland aanspraak kunnen maken op de rechten die in het VN-verdrag zijn vastgelegd.


Daarnaast maakt de CG-Raad zich sterk voor een verbreding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap en Chronische Ziekte (WGBH/cz). Het openbaar vervoer en de beschikbaarheid van goederen en diensten maken nog geen deel uit van deze wet. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. (link naar WGBH/cz-artikel)


De CG-Raad neemt met een aantal andere organisaties deel aan ‘Platform Artikel 19’, een Nederlands platform ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling. (Voorheen Platform Artikel 13. In het nieuwe Europese verdrag is de inhoud van artikel 13 verplaatst naar artikel 19. Het Platform heeft de naam hieraan aangepast).


Daarnaast heeft de CG-Raad intensief contact met de Commissie Gelijke Behandeling, die klachten op grond van de WGBH/cz beoordeelt.


Lees meer over gelijkheid.Toegankelijkheid

De samenleving is nog onvoldoende toegankelijk. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan de maatschappelijke activiteiten. Uiteten, geld pinnen, internetten, wonen, theaterbezoek etc. Deze belemmeringen worden nog teveel onderschat


WGBH/cz Goederen en diensten

Waar gaat het om

Op 1 december 2003 werd de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/cz) van kracht. Op grond van die wet is het niet meer toegestaan om onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder beperking. Aanvankelijk was de wet beperkt tot het terrein van arbeid en beroepsopleiding. Sinds 2009 is ook discriminatie op het gebied van wonen en onderwijs niet meer toegestaan.


Helaas ontbreekt in de WGBH/cz nog altijd een tekst over goederen en diensten. Daaronder valt bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen. Dat betekent dat mensen met een beperking nog steeds niet beschikken over een wettelijk instrument om de toegankelijkheid van de samenleving af te dwingen.


In april 2009 is het Europees Parlement overigens al wel akkoord gegaan met een aanvullende richtlijn op het terrein van gelijke behandeling. Hierin is de gelijke behandeling op het terrein van goederen en diensten geregeld. Deze richtlijn zal waarschijnlijk in 2011 van kracht worden. (link naar artikel over Brede richtlijn)


Wat vond de CG-Raad

De CG-Raad vindt het een schande dat in de WGBH/cz een tekst over goederen en diensten nog altijd ontbreekt en pleit al jaren voor uitbreiding op dit terrein. Die uitbreiding stuit op weerstand in de samenleving omdat veel mensen, vooral ondernemers, denken dat toegankelijkheidsmaatregelen veel geld kosten.


Wat deed de CG-Raad


De CG-Raad blijft zich inspannen om de uitbreiding van de wet met ‘goederen en diensten’ voor elkaar te krijgen. De CG-Raad neemt met een aantal andere organisaties deel aan ‘Artikel 13’, een Nederlands platform ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling. Op die manier ontstaat meer draagvlak voor de uitbreiding van de WGBH/cz.


Gebouwen en openbare ruimte


Waar gaat het om

Toegankelijkheid van de gebouwen en openbare ruimte is nog lang niet geregeld in Nederland. Het Bouwbesluit bevat enkele regels, maar die zijn onvoldoende. En handhaving van het Bouwbesluit door gemeenten vindt onvoldoende plaats. Voor de openbare ruimte zijn zelfs helemaal geen regels. Wel bestaan het Handboek voor Toegankelijkheid (HvT) en de ITS-criteria.


Het Handboek voor Toegankelijkheid geeft de ergonomische uitgangspunten aan waar de gebouwde omgeving aan moet voldoen zodat deze voor iedereen op een gelijkwaardige manier gebruikt kan worden. Onder gebouwde omgeving vallen niet alleen gebouwen, maar ook de openbare ruimte en de inrichting. Het ITS-symbool (gebaseerd op het HvT en ITS-criteria) geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking.


Het ITS-symbool is in 1971 in Nederland ingevoerd. De ITS-keuringen worden uitgevoerd door het Projectbureau Toegankelijkheid, als onafhankelijk keuringsinstituut opgericht door de CG-Raad. Het ITS-keurmerk en het Handboek voor Toegankelijkheid zijn niet verplicht voor openbare gebouwen. Zelfs niet voor scholen.


Wat vond de CG-Raad

Het is voor ons een uitgemaakte zaak dat gebouwen en de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn.


Lees meer over toegankelijkheidAWBZ

Het kabinet heeft stevige maatregelen genomen om de kosten van de AWBZ terug te dringen. Dit heeft effect op begeleiding voor mensen. De CG-Raad vindt dat burgers aanspraak moeten kunnen maken op zorg die ze nodig hebben. Thuis, op het werk en op school.Onderwijs

Het recht op onderwijs is voor kinderen en jongeren met een beperking minder goed gewaarborgd. Ouders moeten gelijkwaardig kunnen kiezen tussen regulier of speciaal onderwijs. Uitgangspunt moet zijn: wat is het beste voor de leerling?
Geneesmiddelen

In het geneesmiddelenbeleid moet de gebruiker centraal staan. Bij het voorschrijven van medicijnen mag niet het aanbod van de farmaceut of het beleid van de zorgverzekeraar bepalend zijn. De afwegingen van de patiŽnt over zijn kwaliteit van leven staan centraal.Werk

Werk is voor veel mensen een sleutel tot maatschappelijke participatie. Het hebben van werk is ook voor mensen met een beperking van groot belang. Zij hebben echter een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Vinden en behouden van betaald werk is moeilijk.Hulpmiddelen

Goede hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking van groot belang. Medische hulpmiddellen bevorderen de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig functioneren. De kwaliteit van een hulpmiddel heeft invloed op het dagelijks leven van de gebruiker.Geldzaken

Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben vaak beduidend minder te besteden dan gezonde mensen. De CG-Raad maakt zich sterk voor verbetering van de inkomenspositie van mensen met een beperking, met uiteindelijk doel een gelijkwaardige inkomenspositie.Wmo

De Wmo verplicht gemeenten mensen te ondersteunen als zij beperkingen ondervinden in hun zelfredzaameheid. Cruciaal in het slagen van de Wmo is de manier waarop gemeenten deze zogenaamde compensatieplicht invullen. Een omslag van handelen en denken is nodig.De sponsors van dit domein zijn:


Voor een mooi dekbedovertrek gaat u naar de webshop voor dekbedovertrekken in alle kleuren leverbaar en tegen elke prijs. Bekijk online de collectie.


Supafil glaswol heeft een hoog isolatie-rendement. Spouwmuurisolatie Dankzij de optimale gewichtsverdeling ontstaat een homogeen isolatiepakket in de spouwmuur. Supafil inblaaswol is waterafstotend en laat waterdamp toch door van binnen naar buiten. Dit voorkomt vochtplekken en schimmelvorming op de binnenmuur. dekbedovertrek , pip dekbedovertrekken

 kachelpijp en rookkanaal


Wir verkaufen Edelstahlkamin Pakete zu sehr gŁnstigen Preisen. Der Schornsteinkonfigurator hilft Ihnen, wenn Sie ihr eigenes Schornsteinpaket zusammenstellen mŲchten. edelstahlschornstein en edelstahlkamin


Essenza Home is al jaren een van onze toonaangevende merken op het gebied van beddengoed. De trends die in het modebeeld zijn worden door Essenza al vroegtijdig gespot en dat zie je terug in de spraakmakende dessins die zij maken. sloggi


Inmiddels richt Exped zich op elk soort overnachting in een tent, ook de overnachtingen waar het comfort van de slaapmat met een grote C wordt geschreven. Het idee was simpel, maar baanbrekend: voor echte vrijheid in bewegingen is stretchmatreiaal in kleding alles waar het om draait. Op basis van dit idee begon Kjus met het ontwerpen van ski-, golf en outdoorkleding. In 2003 realiseert Kjus de eerste stretch skiborek (in 2-way-stretch). Een jaar later het eerste 4-way stretch jack, Bogner heeft diverse kledinglijnen. De sport en Fire+Ice lijn zijn de bekendste en het best geschikt voor skiŽrs. Met hun passie voor sport en mode, is Bogner al meer 80 jaar succesvol geweest. Maar Victorinox maakt allang niet alleen messen meer. Inmiddels zijn horloges, reistassen en zelfs parfums zijn met het bekende logo te verkrijgen. Wat onveranderd blijft, is de Zwitserse kwaliteit en degelijkheid. Opinel is misschien wel het sympathiekste messen merk dat er bestaat. De eenvoud van het design met het houten handvat, de draai-ring en de karakteristieke vorm van het lemmet, hebben een grote schare fans. En terecht, want deze Franse messen zijn in al een eenvoud prachtig. Dat Fjallraven rugzak pionier en trendsetter is op het gebied van rugzakken is bijna een publiek geheim. Door de legendarische broeken en shirts, zou je snel kunnen vergeten dat Fjallraven zich vanaf het prille begin zich heeft bezig gehouden met de ontwikkeling van rugzakken. tanksanering


Jk-vloerverwarming. Vloerverwarming word vandaag de dag steeds vaker toegepast in woningen om de reden dat het een comfort verhogende factor heeft het voordeel is dat u minder last heeft van luchtverplaatsing waardoor het bij een lagere temperatuur al aangenaam voelt daarnaast werkt vloerverwarming ook ruimte besparend omdat u geen radiatoren meet nodig heeft.


Topo Actief. bent u klaar met op het strand liggen en de hele dag de klok te horen tikken neem dan snel een kijkje bij topo actief zij hebben vele wandelvakantie en uitstekende gidsen waardoor u zeker de mooiste gebieden te zien krijgt en volledig ontspant voordat u weer aan het werk moet.


dakraamgarant (. voor al u dakraam onderhoud is dit het adres ook kunnen zij velux dakraam onderhoud voor u uitvoeren zodat u dakraam nog vele jaren mee kan en u zich geen zorgen hoeft te maken over lekkage of een slecht draaien scharnier.


HTR is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, productie en toelevering van technische rubber- en kunststof schuim producten. Om u te ontzorgen hebben we technisch onderlegde en innoverende mensen. HTR heeft daarvoor een wereldwijd team van flexibele en ervaren mensen. voor rubber profielen , rubber 


Bij basicdoors vind je garagedeur van professionele kwaliteit. We bieden je keuze uit 7 verschillende paneeltypes welke in een kleur, structuur of houtimitatiefolie naar keuze afgewerkt kunnen worden. dakpannen


mpluskassa. Niet meer weg te denken uit de horeca kassa de retail kassa u heeft ze vast al eens zien staan en ook u kunt hem bij ons aanschaffen een kassa touchscreen is vaak wat wij aanraden voor de horeca omdat deze het meest is aan te passen op u wensen zodat u doorloop van bestellingen straks ook soepel verloopt.