Internet


Waar gaat het om

Geld overmaken, een reis boeken, nieuws lezen, informatie opzoeken- het gaat tegenwoordig bijna allemaal via internet. Veel websites zijn echter niet of onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Bij het ontwerp en de bouw van een website moet rekening gehouden worden met mensen met beperkingen.


Voor het bouwen van toegankelijke website heeft het World Web Consortium (W3C) richtlijnen opgesteld. In Nederland bekend als Drempels weg en Drempels vrij. Ondanks deze richtlijnen zijn nog veel website ontoegankelijk, ook websites van gemeenten en provincies. Een jaarlijkse test wijst uit dat meer dan drie kwart van deze websites niet toegankelijk genoeg is.


Wat vond de CG-Raad

Iedereen moet gebruik kunnen maken van de informatie die op het internet te vinden is.


Wat deed de CG-Raad

De CG-Raad bekijkt voorlichtingswebsites en reisplanners en trekt aan de bel als de website moeilijk bruikbaar is voor zijn achterban. Daarnaast probeert de CG-Raad het landelijke overheidsbeleid op dit gebied te veranderen. Want door allerlei ontwikkelingen (zoals de DigiD-code) dreigen mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking buiten de boot te vallen. Zo dienden wij in 2008 een petitie in bij de Tweede Kamer om overheidsinformatie toegankelijker te maken. Door deze petitie is het kabinet begonnen met een nationaal actieprogramma.


Verder zitten wij samen met Viziris in een werkgroep van Binnenlandse Zaken die plannen ontwikkelt om de e-overheid op een hoger plan te brengen.


Elektronisch betalingsverkeer en pinnen


Waar gaat het om

Het elektronisch betalingsverkeer is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Pinnen, betaalautomaten en internetbankieren zijn vaste onderdelen in het moderne betalingsverkeer. Voor mensen met een beperking kan het elektronisch betalen problemen opleveren. Diverse organisaties (banken, winkeliers, NS) houden hier nog onvoldoende rekening mee. Pinapparatuur of betaalautomaten en het internet zijn vaak onvoldoende toegankelijk. Zelfstandig deelnemen aan het betalingsverkeer komt hierdoor in het gedrang.


Wat vond de CG-Raad

Mensen met een handicap en chronische ziekte moeten zelfstandig kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer, inclusief zelfstandig pinnen.


Wat deed de CG-Raad

Over de toegankelijkheid van het betalingsverkeer praat de CG-Raad mee in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. De Nederlandsche Bank leidt dit overleg.


Week van de Toegankelijkheid

Om het thema toegankelijkheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen, organiseren de CG-Raad en VCP elk jaar de Week van de Toegankelijkheid. Dat is een landelijke manifestatie rond een aansprekend thema. Overal in het land organiseren lokale platforms en organisaties activiteiten. Het thema van de Week van de Toegankelijkheid 2009 is ‘Kunst en cultuur’.


Wat vond de CG-Raad

De Week van de Toegankelijkheid is een zinvolle activiteit. Het levert landelijke belangstelling op en is daarnaast een goede gelegenheid om lokaal aandacht te vragen voor toegankelijkheid.


Wat deed de CG-Raad


VCP organiseert de Week van de Toegankelijkheid. CG-Raad is betrokken bij het openingscongres.