Missie

De CG-Raad wilde dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. De CG-Raad maakt zich daarom sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap of chronische ziekte kansen krijgen. Kansen die talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht laten komen. Samen met onze achterban streden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.


Levensbreed

De CG-Raad zette zich in op alle terreinen van het maatschappelijk leven, zoals onderwijs, werk, inkomen, wonen, mobiliteit, ondersteuning en gelijke rechten.

Met deze ‘levensbrede’ aanpak richten wij ons ooit op kwesties die een specifieke handicap of chronische ziekte overstijgen: de collectieve belangen van onze leden. Wij vertegenwoordigen ruim 190 organisaties. Dat maakt ons een sterke gesprekspartner voor overheid, politiek, zorgverleners, dienstverleners en bedrijfsleven.


Naast het werk voor de collectieve belangen ondersteunen wij de afzonderlijke leden: de lokale en landelijke patiŽnten- en belangenorganisaties. Wij geven informatie, via publicaties, websites en studiebijeenkomsten, en bieden juridische hulp.Mission statement


"De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken van de CG-Raad."


Ons werk wordt financieel mogelijk gemaakt door de contributies van de leden en een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS. Daarnaast zijn er (meerjarige) projectsubsidies van de Ministeries van SZW en OCW, het Revalidatiefonds, KPN Telecom, het GAK-fonds en andere donoren.