LET OP Op 1 januari 2014 fuseerde de CG-Raad met het Platform VG tot de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in), een 'netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte'. Op deze website vind u oude informatie.


Verkiezingen en Formatie

Voor en achter de schermen lobbyt de CG-Raad om de politieke wensen van mensen met een bperking in het regeerakkoord opgenomen te krijgen. sloggiGelijke Behandeling

De CG-Raad wil dat Nederland het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap zo snel als mogelijk ratificeert. Het verdrag is een belangrijk fundament voor gelijke rechten en gelijke behandeling van mensen met een beperking in Nederland. Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Helaas krijgen ze nog te vaak te maken met uitsluiting. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met het openbaar vervoer of niet terecht op de opleiding van hun keuze. Wetten kunnen hier verandering in aanbrengen. ladder kopen


VN verdrag


Waar gaat het om

In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. 21 landen hebben dit verdrag ondertekend. Ondertekening verplicht een land ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Nederland ondertekende het verdrag in 2007, maar het verdrag geldt pas in ons land als de Tweede en Eerste Kamer het verdrag bekrachtigen (ratificeren). Dat is, ondanks beloften van verschillende kabinetten, tot nu toe nog niet gebeurd. fumisterie ten cate ondergoed


2015

Het kabinet werkt momenteel aan een Goedkeurings- en Invoeringswet waarmee het VN-verdrag officieel geratificeerd wordt. Die wetten komen begin 2014 of eerder in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het verdrag in Nederland in 2015 officieel van kracht zal zijn.


Wat vond de CG-Raad mey

De CG-Raad vindt dat Nederland het VN-verdrag zo snel mogelijk moet ratificeren, zodat mensen met een functiebeperking ook in ons land aanspraak kunnen maken op de rechten die in het verdrag zijn vastgelegd. chimney flue


Wat deed de CG-Raad

De CG-Raad heeft jarenlang gestreden voor de totstandkoming van het verdrag en de ondertekening ervan door Nederland. Wij dringen nu bij het kabinet aan op spoedige ratificatie. north face jas 


Gelijke rechten, gelijke kansen


Waar gaat het om

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat alle mensen in Nederland gelijke rechten en gelijke kansen hebben. In de praktijk is dat echter niet altijd het geval. Mensen met een beperking ondervinden dagelijks dat zij ergens van worden uitgesloten. Bijvoorbeeld als zij een gebouw niet binnen kunnen komen, als zij een baan niet krijgen vanwege hun handicap, als zij geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

spanplafonds alan red shirts
De individuele rechtsbescherming van mensen met een beperking moet volgens de CG-Raad zo snel mogelijk gelijk worden aan die van mensen zonder beperking. Wetten en regels moeten zodanig veranderd worden, dat mensen met een beperking dezelfde rechten en dezelfde kansen krijgen als mensen zonder beperking en op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat geldt niet alleen voor de nationale wet- en regelgeving, maar ook voor Europese en andere internationale regels.Wat deed de CG-Raad


De CG-Raad is de afgelopen bijzonder actief geweest om ervoor te zorgen dat het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een beperking door Nederland geratificeerd wordt. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, zodat mensen met een beperking in Nederland aanspraak kunnen maken op de rechten die in het VN-verdrag zijn vastgelegd. edelstahlkamin


Daarnaast maakt de CG-Raad zich sterk voor een verbreding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap en Chronische Ziekte (WGBH/cz). Het openbaar vervoer en de beschikbaarheid van goederen en diensten maken nog geen deel uit van deze wet. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. (link naar WGBH/cz-artikel) montis


De CG-Raad neemt met een aantal andere organisaties deel aan ‘Platform Artikel 19’, een Nederlands platform ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling. (Voorheen Platform Artikel 13. In het nieuwe Europese verdrag is de inhoud van artikel 13 verplaatst naar artikel 19. Het Platform heeft de naam hieraan aangepast). ofenrohr


Daarnaast heeft de CG-Raad intensief contact met de Commissie Gelijke Behandeling, die klachten op grond van de WGBH/cz beoordeelt.


Lees meer over gelijkheid.

machine zandstralen


Toegankelijkheid

De samenleving is nog onvoldoende toegankelijk. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan de maatschappelijke activiteiten. Uiteten, geld pinnen, internetten, wonen, theaterbezoek etc. Deze belemmeringen worden nog teveel onderschat


WGBH/cz Goederen en diensten

Waar gaat het om

Op 1 december 2003 werd de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/cz) van kracht. Op grond van die wet is het niet meer toegestaan om onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder beperking. Aanvankelijk was de wet beperkt tot het terrein van arbeid en beroepsopleiding. Sinds 2009 is ook discriminatie op het gebied van wonen en onderwijs niet meer toegestaan. flue pipe


Helaas ontbreekt in de WGBH/cz nog altijd een tekst over goederen en diensten. Daaronder valt bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen. Dat betekent dat mensen met een beperking nog steeds niet beschikken over een wettelijk instrument om de toegankelijkheid van de samenleving af te dwingen.


In april 2009 is het Europees Parlement overigens al wel akkoord gegaan met een aanvullende richtlijn op het terrein van gelijke behandeling. Hierin is de gelijke behandeling op het terrein van goederen en diensten geregeld. Deze richtlijn zal waarschijnlijk in 2011 van kracht worden. (link naar artikel over Brede richtlijn) sloggi


Wat vond de CG-Raad

De CG-Raad vindt het een schande dat in de WGBH/cz een tekst over goederen en diensten nog altijd ontbreekt en pleit al jaren voor uitbreiding op dit terrein. Die uitbreiding stuit op weerstand in de samenleving omdat veel mensen, vooral ondernemers, denken dat toegankelijkheidsmaatregelen veel geld kosten. tractor kopen


Wat deed de CG-Raad


De CG-Raad blijft zich inspannen om de uitbreiding van de wet met ‘goederen en diensten’ voor elkaar te krijgen. De CG-Raad neemt met een aantal andere organisaties deel aan ‘Artikel 13’, een Nederlands platform ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling. Op die manier ontstaat meer draagvlak voor de uitbreiding van de WGBH/cz.


Gebouwen en openbare ruimte


Waar gaat het om

Toegankelijkheid van de gebouwen en openbare ruimte is nog lang niet geregeld in Nederland. Het Bouwbesluit bevat enkele regels, maar die zijn onvoldoende. En handhaving van het Bouwbesluit door gemeenten vindt onvoldoende plaats. Voor de openbare ruimte zijn zelfs helemaal geen regels. Wel bestaan het Handboek voor Toegankelijkheid (HvT) en de ITS-criteria. john deere gator


Het Handboek voor Toegankelijkheid geeft de ergonomische uitgangspunten aan waar de gebouwde omgeving aan moet voldoen zodat deze voor iedereen op een gelijkwaardige manier gebruikt kan worden. Onder gebouwde omgeving vallen niet alleen gebouwen, maar ook de openbare ruimte en de inrichting. Het ITS-symbool (gebaseerd op het HvT en ITS-criteria) geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking. pellet stove pipe


Het ITS-symbool is in 1971 in Nederland ingevoerd. De ITS-keuringen worden uitgevoerd door het Projectbureau Toegankelijkheid, als onafhankelijk keuringsinstituut opgericht door de CG-Raad. Het ITS-keurmerk en het Handboek voor Toegankelijkheid zijn niet verplicht voor openbare gebouwen. Zelfs niet voor scholen.


Wat vond de CG-Raad

Het is voor ons een uitgemaakte zaak dat gebouwen en de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn.


Lees meer over toegankelijkheidAWBZ

Het kabinet heeft stevige maatregelen genomen om de kosten van de AWBZ terug te dringen. Dit heeft effect op begeleiding voor mensen. De CG-Raad vindt dat burgers aanspraak moeten kunnen maken op zorg die ze nodig hebben. Thuis, op het werk en op school.Onderwijs

Het recht op onderwijs is voor kinderen en jongeren met een beperking minder goed gewaarborgd. Ouders moeten gelijkwaardig kunnen kiezen tussen regulier of speciaal onderwijs. Uitgangspunt moet zijn: wat is het beste voor de leerling?
Geneesmiddelen

In het geneesmiddelenbeleid moet de gebruiker centraal staan. Bij het voorschrijven van medicijnen mag niet het aanbod van de farmaceut of het beleid van de zorgverzekeraar bepalend zijn. De afwegingen van de patiŽnt over zijn kwaliteit van leven staan centraal.Barts handschoenen en barts mutsen , deuter of allerlei andere fantastische producten zoals een fjallraven jas of garmin gpsgoldbergh jas icepeak jas , lowe alpine rugzak


Werk

Werk is voor veel mensen een sleutel tot maatschappelijke participatie. Het hebben van werk is ook voor mensen met een beperking van groot belang. Zij hebben echter een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Vinden en behouden van betaald werk is moeilijk.Hulpmiddelen

Goede hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking van groot belang. Medische hulpmiddellen bevorderen de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig functioneren. De kwaliteit van een hulpmiddel heeft invloed op het dagelijks leven van de gebruiker.Geldzaken

Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben vaak beduidend minder te besteden dan gezonde mensen. De CG-Raad maakt zich sterk voor verbetering van de inkomenspositie van mensen met een beperking, met uiteindelijk doel een gelijkwaardige inkomenspositie.Wmo

De Wmo verplicht gemeenten mensen te ondersteunen als zij beperkingen ondervinden in hun zelfredzaameheid. Cruciaal in het slagen van de Wmo is de manier waarop gemeenten deze zogenaamde compensatieplicht invullen. Een omslag van handelen en denken is nodig.De sponsors van dit domein zijn:


Voor een mooi dekbedovertrek gaat u naar de webshop voor dekbedovertrekken in alle kleuren leverbaar en tegen elke prijs. Bekijk online de collectie. . dekbedovertrek , pip dekbedovertrekken

 kachelpijp en rookkanaal


De ontwerpster van Pip studio is Anke van der Endt. Haar devies is het maken van "Happy products for Happy People". Pip maakt op zeer creatieve wijze de leukste collecties. Pip heeft een collectie kaarten, serviezen, dekbedovertrekken, sierkussens, hoeslakens, spreien, badhanddoeken, badjassen, behang en tassen. Pip wordt geinspireerd door het dagelijks leven, bloemen, oude foto's. snurk en beddinghouse


Essenza Home is al jaren een van onze toonaangevende merken op het gebied van beddengoed. De trends die in het modebeeld zijn worden door Essenza al vroegtijdig gespot en dat zie je terug in de spraakmakende dessins die zij maken. sloggi


Inmiddels richt Exped zich op elk soort overnachting in een tent, ook de overnachtingen waar het comfort van de slaapmat met een grote C wordt geschreven. Het idee was simpel, maar baanbrekend: voor echte vrijheid in bewegingen is stretchmatreiaal in kleding alles waar het om draait. Op basis van dit idee begon Kjus met het ontwerpen van ski-, golf en outdoorkleding. In 2003 realiseert Kjus de eerste stretch skiborek (in 2-way-stretch). Een jaar later het eerste 4-way stretch jack, Bogner heeft diverse kledinglijnen. De sport en Fire+Ice lijn zijn de bekendste en het best geschikt voor skiŽrs. Met hun passie voor sport en mode, is Bogner al meer 80 jaar succesvol geweest. Maar Victorinox maakt allang niet alleen messen meer. Inmiddels zijn horloges, reistassen en zelfs parfums zijn met het bekende logo te verkrijgen. Wat onveranderd blijft, is de Zwitserse kwaliteit en degelijkheid. Opinel is misschien wel het sympathiekste messen merk dat er bestaat. De eenvoud van het design met het houten handvat, de draai-ring en de karakteristieke vorm van het lemmet, hebben een grote schare fans. En terecht, want deze Franse messen zijn in al een eenvoud prachtig. Dat Fjallraven rugzak pionier en trendsetter is op het gebied van rugzakken is bijna een publiek geheim. Door de legendarische broeken en shirts, zou je snel kunnen vergeten dat Fjallraven zich vanaf het prille begin zich heeft bezig gehouden met de ontwikkeling van rugzakken. victorinox nomad helinox


Topo Actief. bent u klaar met op het strand liggen en de hele dag de klok te horen tikken neem dan snel een kijkje bij topo actief zij hebben vele wandelvakantie en uitstekende gidsen waardoor u zeker de mooiste gebieden te zien krijgt en volledig ontspant voordat u weer aan het werk moet. meindl


Vertaalbureau Aabťvť voor Duits vertalen, vertalen naar engels , frans vertalen , Vertaling Nederlands Spaans , vertaal Nederlands Italiaans , Vertalen Pools Nederlands , Portugees vertalen

dakraamgarant (. voor al u dakraam onderhoud is dit het adres ook kunnen zij velux dakraam onderhoud voor u uitvoeren zodat u dakraam nog vele jaren mee kan en u zich geen zorgen hoeft te maken over lekkage of een slecht draaien scharnier. snelloopdeuren


HTR is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, productie en toelevering van technische rubber- en kunststof schuim producten. Om u te ontzorgen hebben we technisch onderlegde en innoverende mensen. HTR heeft daarvoor een wereldwijd team van flexibele en ervaren mensen. voor rubber profielen , canna fumaria  tubi stufa pellet , canna fumaria inoxmpluskassa. Niet meer weg te denken uit de horeca kassa de retail kassa u heeft ze vast al eens zien staan en ook u kunt hem bij ons aanschaffen een kassa touchscreen is vaak wat wij aanraden voor de horeca omdat deze het meest is aan te passen op u wensen zodat u doorloop van bestellingen straks ook soepel verloopt. stoelen siderius. de heftruck leverancier in nederland al vele jaren levert siderius heftrucks en kunnen deze ook voor u leveren voor sommige onder ons ook wel bekend als tractiebatterij waar een mens het niet meer red neemt de heftruck het zware werk over zo zult u merken dat na een levering u magazijn sneller op orde is en zo het maximale uit een werkdag word gehaald. canna fumaria inox 


de kockmachines. de partij voor alle soorten tuingereedschap en machines een groot onderdeel hiervan zijn de zitmaaiers hierin zijn vele verschillen en verschillende merken waaronder de john deere zitmaaiers voor het kopen hiervan wilt u natuurlijk uitstekende service en dat er geluisterd word naar u wensen bij de kockmachines zal dat zeker gebeuren zodat jullie samen tot de juiste zitmaaier komen


Een bank of een bankstel is in eerste instantie uiteraard bedoeld om lekker op te zitten. Of liggen. Behalve comfortabel zijn onze bankstellen ook een designobject. Leolux bankstellen, Rolf Benz bankstellen, Jori bankstellen etc. zijn hier goede voorbeelden van. alan red

kunt u volop inspiratie opdoen voor de ''spil in uw woonkamer''. kaminrohr betty barclay brax


Bij Arcteryx gaat alles om het product. Het maken van een perfect, minimalistisch product is waar het ontwerp, de materiaal keuze en het productieproces  allemaal om draaien. Het resultaat: strakke en mooie producten met een clean design, eigenzinnige oplossingen en geweldige performance. Arc'Teryx en crespo en teva


Voordelen van de tunnelvorm voor een tent is dat je over de gehele lengte van de tent een prima hoogte onder het hoogste punt van de boog En doordat de boogstokken steil oplopen, houdt je in een tunneltent veel bruikbare ruimte over naar de zijkanten.


Optimus Brandbeveiliging. de partij voor brandbeveiliging in en om u gebouw zij kunnen bij u langskomen om een rapport op te stellen over de huidige situatie en op basis daarvan een aanbeveling te doen over de aan te schaffen middelen heeft u al een rapport kunt u natuurlijk ook kijken voor de te vervangen producten. edelstahlkamin , . vermogensbeheer  tubos chimenea   rugzakken wandelschoenen slaapzakken


 woningontruiming


steigercentrum.nl. door de jarenlange ervaring is steigercentrum de specialist op het gebied van steigers en daarom kunnen zei u uitstekend adviseren over de steiger die u nodig heeft, wanneer u opzoek bent naar rolsteigers dan bent u bij steigercentrum

aan het juiste adres want zij hebben voor elke klus die u heeft de gepaste steiger. ook wanneer u steiger delen moet vervoeren en u hiervoor de makkelijkste manier zoekt hebben zij hiervoor de beste oplossing namelijk een steigeraanhanger hier kunt u de

steigerdelen makkelijk mee vervoeren en ziet dit er ook nog eens zeer profesioneel uit. bent u opzoek naar een afsluitbare steigeraanhanger dan hebben zij deze voor u maar ook wanneer u een afsluitbare niet nodig vind omdat u de aanhanger

wegzet inbijvoorbeeld een garage of opslag dan kunt u natuurlijk ook kiezen om een aanhanger te nemen die niet afsluitbaar is. ook wanneer u een onderdeel perongeluk bent kwijtgeraakt of aan vervanging toe kan steigercentrum u een gepaste

oplossinbieden door het grote assortiment onderdelen die zei u kunnen bieden.  gmail inloggen Cavallaro Napoli Expresso Maison Scotch

 g-star


gevelrenovatie-gevelreiniging. ziet u woning er verouderd of smerig uit dat is de partij om contact mee op te nemen zij zorgen ervoor dat u woning weer de glorie heeft die die had toen het net gebouwd was dit scheelt een hele hoop in aanzicht

en kan hiermee ook kopers over de streep trekken natuurlijk hoeft u dit niet alleen te doen bij verkoop van de woning maar is het ook mogelijk om dit te doen om u eigen huis weer als nieuw te laten voelen zodat u hier zelf nog jaren lang plezier nik nik ten cate yaya

van heeft


Skantiek. of u nou denkt aan een inbouwhaard of een vrijstaande houtkachels skantiek heeft het zij leveren al sinds jaar en dag houtkachels aan particulieren en bedrijven voor bijvoorbeeld in de showroom of bij de receptie natuurlijk is er een uitgebreide keuze omdat iedereen zijn smaak anders is ook het plaatsen van een houtkachel kan skantiek voor u doen zo nemen zij u alle zorgen uit handen en heeft u hier geen omkijken naar natuurlijk kunnen zij u adviseren bij u keuze om zo samen tot de perfecte oplossing te komen zo bestaan er namenlijk gesloten systemen en open systemen voor veel mensen zal dit een keuze zijn waarbij zij geen idee hebben waar zij voor moeten kiezen neem contact op en laat geen vraag onbeantwoord.  ofenrohr sloggi ondergoed schiesser ondergoed


usb sticks bedrukken , sleutelhanger bedrukken , notitieboek bedrukken , paraplu bedrukken , bidon bedrukken , drinkflessen bedrukken, aanstekers bedrukken , t-shirts bedrukken , rugtas bedrukken , tassen bedrukken ,


castanje-vermogensbeheer. door de deskundigheid en ervaring van castanje vermogensbeheer maakt het dat zij goede resultaten boeken. castanje vermogensbeheer is al jarenlang de specialist op het gebied van vermogensbeheer en pensioen afkopen, ten opzichten van grote banken bieden zij betere service en lagere prijzen. castanje vermogensbeheer is volledig transparant in de kosten, zij rekenen alleen een beheervergoeding en beperken de koste van de bank tot een minimum. daarom zijn zij de vermogensbeheerder die bij u past. wilt u uw pensioen afkopen of uw vermogensbeheer uit handen geven dan bent u bij castanje-vermogensbeheer aan het juiste adres want de vermogensbeheerder's van castanje zij de experts als het neerkomt op het beheren van uw vermogen. ook wanneer u denkt over pensioen afkopen helpen zij u daar graag mee door goed advies te geven en met u mee te denken wat u hiervoor zou moeten doen en of het nou wel zo verstandig is.  rondvaart arnhem , rondvaart zwolle , groepsuitje deventer , bedrijfsfeest deventer , afdelingsuitje deventer , relatiedag organiseren deventer ,


Gonen. de partij op het gebied van tijdregistratie en urenverantwoording hoe vaak maakt u het mee dat u discussies heeft met u personeel over wel of niet gewerkte uren of dat u veel tijd kwijt bent aan het bijhouden van de gewerkte uren van u personeel met de systemen van gonen is dit verleden tijd ook bieden zij toegangscontrole aan om zo het volledige pakket te kunnen integreren in u bedrijf en natuurlijk kunt u met vragen altijd bij hun terecht. twin wall flue pipe tubos para chimeneas . pelletkachel


heemskerk fijnmechanica. al jarenlang is heemskerk fijnmechanica de specialist op het gebied van cnc draaien, door hun grote machinepark kunnen zei vrijwel elk gewenst product voor u maken of aanpassen. u kunt met veel verschillende materiaal soorten bij hun terecht bijvoorbeeld met een simpel stuk rvs tot alle soorten technische kunststof. wanneer u vragen heeft over de mogelijkheden voor het product wat u wilt laten maken of aanpassen door middel van cnc draaien dan kunt gerust contact opnemen met de medewerkers van heemskerk fijnmechanica en zei proberen u dan zo goed mogelijk te helpen en al uw vragen te beantwoorden. kunt u van een product een groot of een klein aantal laten maken voor wanneer u veel onderdelen nodig heeft of juist maar een klein aantal van het zelfde product moet hebben. heemskerk fijnmechanica heeft een uitgebreid en modern machinepark van ongeveer 50 verschillende cnc machines dus zei hebben ook vast het juiste apparaat voor de producten die u graag wilt hebben. voor al uw producten die bewerkt moeten worden door middel van cnc draaien of cnc frezen bent u bij heemskerk fijnmechanica aan het juiste adres. geisha   conduit de cheminee , conduit de fumee


een e-smoker is over het algemeen gezonder dan het roken van een sigaret want bij een e-smoker zijn er veel schadelijke stoffen afwezig die bij een sigaret juist wel weer aanwezig zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan teer, blauwzuur en koolmonoxide. ook laat de e-smoker geen vieze geur achter op uw kleding en zijn de stinkende asbakken ook verleden tijd. dus wanneer u opzoek bent naar een e-smoker dan hoeft u niet meer verder te zoeken want bij pipeline Holland vind u de juiste e-smoker die bij uw gebruikshoeveelheid past. pme legend vingino


Taxi Electric. Taxi Electric is de eerste elektrische taxiservice van Europa. Als je wel is met een taxi naar schiphol bent geweest dan weetje dat dit erg prijzig kan zijn. als je een goedkopere taxi schiphol zoekt dan bent u hier bij Taxi Electric aan het juiste adres Taxi Electric is een Social Enterprise. Dit betekent dat wij ondernemen voor een betere wereld. Dat vinden wij belangrijker dan veel winst maken. onze wagenpark bestaat alleen maar uit groene auto's. Wij rijden voor taxi schiphol en schiphol taxi. Wij zijn de beste en de goedkoopste taxi naar schipol. Met uitstekende samenwerking kunnen wij u in de meeste gevallen binnen acceptabele tijd van dienst zijn. Bij ons krijgt u zeker een vakbekwame chauffeur voor taxi schiphol en schiphol taxi. Bent u op zoek naar een goedkope en duurzame vorm van taxivervoer? Bij Taxi Electric bent u verzekerd van de voordeligste tarieven naar Schiphol.

 wšscheschachtDe Kock Machines, is al jaar en dag de specialist op het gebied van tuinmacines, hieronder zijn vele onderverdelingen waaronder nauurlijk de zitmaaiers, een zitmaaier zorgt ervoor dat u op een leuke en makkelijke manier u gazon kunt onderhouden de bekendste zijn de John Deere zitmaaiers maar stiga zitmaaiers blijven kwa kwaliteit ook zeker niet achter.


Pfister weegtechniek. een weegbrug kan voor vele doeleinden gebruikt worden bijvoorbeeld om te berekenen of de lading niet te zwaar is maar ook om te kijken hoeveel lading er achtergelaten is op dit moment word er eerst een volle lading gewogen om na het lossen de lege massa te wegen Solas is een merk wat in deze wereld veel voorkomt.


Unlimited tuning. voor het tunen van je auto is dit het adres, door chiptuning kunt u de auto zuiniger laten rijden of juist sneller laten optrekken niet alle auto's komen met de juiste instellingen voor degene die de auto bestuurd chiptuning maakt hier een einde aan en zorgt ervoor dat de auto helemaal eigen gemaakt kan worden, ook bieden zij chiptuning files aan


Euro Gevelrenovatie. door u gevel te reinigen krijgt u huis een frisse nieuwe uitstraling dit kan zeker bijdragen aan de verkoop van u woning of natuurlijk om zelf gelukkig te blijven. gevelrenovatie is nog iets rigoreuzer door bijvoorbeeld de voegen uit te bikken en opnieuw af te smeren kunt u vochtproblemen voorkomen in de woning en de woning er weer uit te laten zien als nieuw.


mpluskassa. wie kent ze niet de kassa systemen van nu de dag deze kassasystemen kunnen steeds meer en worden steeds uitgebreider zo heeft kassa horeca al de mogelijkheden om de restaurant indeling in te voeren zodat u op basis van een plattegrond de rekening kunt beheren en opmaken een horeca kassa scheelt u veel tijd en bespaart u zo manuren aan personeel bent u benieuwd naar wat een kassasysteem bakkerij bijvoorbeeld voor u kan betekenen neemt u dan eens contact op. tweedehands zitmaaiers


gonen Tijdregistratie van uw medewerkers kan een tijdrovende klus zijn terwijl u zich wellicht liever richt op het trainen van u medewerkers door een tijdregistratie systeem te gebruiken bespaart u zelf veel tijd waarmee u nuttigere dingen kunt doen. leolux leolux is een fantastisch merk. opslagruimte sittard biedt ook de mogelijkheid om leolux meubelen op te slaan.  Rury kominowe