Gelijke behandelingen


Juridische Ondersteuning


Einde samenwerking Stichting de Ombudsman

Ruim tien jaar verzorgde Stichting de Ombudsman de individuele juridische ondersteuning voor leden van de CG-Raad en Platform VG. Eind april 2013 komt aan deze samenwerking helaas een einde. De samenwerking met Stichting de Ombudsman was onderdeel van het Programma Juridische Ondersteuning van de CG-Raad. Dit programma is al begin 2012 stopgezet omdat er geen subsidie meer voor was.   


Juridische ondersteuning in andere vorm

Juridische ondersteuning wordt onderdeel van het nieuwe PG-top plan ‘PG werkt samen’. Gespecialiseerde juridische ondersteuning voor mensen met een beperking blijft dus bestaan, maar zal in de loop van 2013 anders georganiseerd gaan worden.


College voor de Rechten van de Mens


Nederlandse wetgeving bepaalt dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. Helaas gebeurt dat niet altijd. Mensen worden nog steeds uitgesloten van werk, opleiding of het krijgen van goederen of diensten.


Het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) onderzoekt specifieke gevallen van ongelijke behandeling, waaronder ongelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Het college publiceert de oordelen op zijn website (u kunt de oordelen selecteren op grond handicap of chronische ziekte).


Grondwet

Waar gaat het om

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’


Dit is Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. De Grondwet is de belangrijkste wet in ons land, het is de basis voor alle andere Nederlandse wetten. Andere wetten mogen niet strijdig zijn met de Grondwet.


Artikel 1 van de Grondwet gaat over gelijke behandeling en verbiedt discriminatie. De Grondwet noemt expliciet vijf gronden waarop discriminatie verboden is. De grond ‘beperking en chronische ziekte’ ontbreekt in deze opsomming.


Wat vond CG-Raad

De CG-Raad vindt dat de Nederlandse wetgeving over gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte allesomvattend, krachtig en effectief moet zijn. Daarom pleiten wij sinds jaar en dag voor een wijziging van Artikel 1 van de Grondwet. De CG-Raad vindt dat de grond ‘beperking en chronische ziekte’ ook in Artikel 1 van de Grondwet thuishoort.


Wat deed de CG-Raad

CG-Raad volgt politieke discussies over het Grondwetsartikel op de voet en grijpt elke gelegenheid aan om een wijziging voor elkaar te krijgen.